Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Παρακολουθήστε την ομιλία
του Ευ. Βενιζέλου

στην πλατεία Ρομφαίης
στην Άνω Πόλη (Κουλέ καφέ)