Διαβάστε τη μελέτη του Ευ. Βενιζέλου που δημοσιεύεται στο CEPS, εδώ:  

https://www.ceps.eu/publications/state-transformation-and-european-integration-project-lessons-financial-crisis-and