[ Νομοθετική Εξουσιοδότηση- Οργάνωση της Κυβέρνησης - Χαρακτηρισμός του Πολιτεύματος-
Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου στο α´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος Θεσσαλονίκης],

του Ευ. Βενιζελου,

Θεσσαλονίκη 1985