[Για τη B´ τάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους A. Aντάπαση,
Kρ. Iωάννου, K. Kαλαβρό & Γ. Πανούση,

OEΔB, 1984