[Πέντε μελέτες για την αντοχή των συνταγματικών υλικών στην Κύπρο],

του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000
του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους Γ. Aναστασιάδη και Γ. Kοντογιώργη,

Παρατηρητής, 1985
[Mειονεκτήματα της ισχύουσας ρύθμισης―Προτάσεις για την τροποποίησή της]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον I. Mανωλεδάκη,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1993