• Το Σύνταγμα εν εξελίξει
    Τιμητικός τόμος για τον Αντώνη Μανιτάκη
    Σάκκουλας, 2019