[Το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος―Εισαγωγή―Ευρετήριο],

του Ευάγγελου Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001