[Συνολικό σχέδιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Συναινετική αναθεώρηση II],

του Ευ. Βενιζέλου,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1998