του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Πόλις, 2006


Crocetti Editore, 2003, (ιταλική μετάφραση του υπ΄αριθμ. 11)του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 2000του Ευ. Βενιζέλου,

Kαστανιώτης, 2000


[Συμβολή στον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται στο γύρισμα του αιώνα],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1999

 

 


του Ευ. Βενιζέλου,

Kαστανιώτης, 1998

Ev. Venizelos,

Ministry of Culture, 1997 (αγγλική μετάφραση του υπ΄αριθμ. 5)


του Ευ. Βενιζέλου,

Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού Aθήνα 1997