• Εισήγηση στο συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου “Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος” (Θεσσαλονίκη, 28.10.2001)
  • Κ. Γώγος (επιμ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 11-35
  • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 23-64
  • G. Dimitrakopoulos & G. Kremlis (eds), A New Constitutional Settlement for the European People, Ant. N. Sakkoulas, 2004. pp. 33-47 [αγγλική μετάφραση: The European Constitution as an ’intergovernmental’ Constitution and the political deficits of the European Union]
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος