• Εισήγηση στο επιστημονικό μνημόσυνο του Κρατερού Ιωάννου, που οργανώθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, στις 18 Μαρτίου 2000, στη Θεσσαλονίκη
  • Το Σύνταγμα, 2000.3, σελ. 493-508
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος