• Ομιλία στη Λευκωσία (Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, 30.5.2000) με θέμα “Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση”
  • Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2000.2, σελ. 287-306
  • Ε. Βενιζέλος, Το κυπριακό ζήτημα, η κυπριακή συνταγματική τάξη και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέντε μελέτες για την αντοχή των συνταγματικών υλικών στην Κύπρο, Εκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλας, 2000, σελ. 71-96