• Το ενεργειακό ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο ως νομικό, πολιτικό και στρατηγικό ζήτημα, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής, Τεύχος 1ο - Απρίλιος 2021, Εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗ σελ 34-41 [ PDF ]

    *Η αρχική μορφή του κειμένου είναι ομιλία σε διαδικτυακό σεμινάριο που οργανώθηκε στις 18.12.2020 από την ΑΔΙΣΠΟ σε συνεργασία με το ΑΠΘ με τη φροντίδα του καθηγητή Παναγιώτη Γκλαβίνη. 
  •  “The Prespa Agreement as an example of prevalence of the monist approach in the relationship between the national Constitution and International Law”, Contribution to Liber Amicorum in honor of Prof. Svetomir Škarić (forthcoming)

    URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3867306

 

  • Ευάγγελος Βενιζέλος, «Κρατικότητα και κυριαρχία: η δύσκολη  ισορροπία  μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στη διαχείριση κρίσεων - Προσφυγικό και Brexit» στο: Τιμητικός Τόμος για τον Παναγιώτη Ιωακειμίδη,  Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι Πολλαπλές Κρίσεις και Προκλήσεις του Μέλλοντος, (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2017)