• «Σύνταγμα και νέες τεχνολογίες», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ) τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020, σελ 542-548 [ PDF ] 

  * Εισαγωγική ομιλία στο συνέδριο με θέμα « Δίκαιο και Τεχνολογίες  στις Κοινωνίες   Διακινδύνευσης» που οργάνωσε στις 15-17.10.2020  η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον  εορτασμό των 90 ετών από την έναρξη της λειτουργίας της. 

 

 • Ομιλία στο συνέδριο της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές» (20.11.2020)

 

 • Καθημερινής στις 14.2.2021

 

 

 

 • Evangelos Venizelos, “The pandemic as a challenge to liberal democracy and the protection of fundamental rights”, in Petros Vasiliadis (ed), The Church in a period of Pandemic, (CEMES Publication 2020) pp 19-24

  *Εισήγηση στο διεθνές webinar, που διοργανώθηκε από το Center of Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies (CEMES) στις 6-11/4/2020, με θέμα «FAITH AND COVID-19»
  Speech at the international webinar, organized by the Center of Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies (CEMES) at 6-11/4/2020, on «FAITH AND COVID-19»

  [PDF]

 

 

 

 • Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ), τεύχος 3/ 2019, σελ 837-844
  [ PDF ]

 

 

 • EΠIΘEΩPHΣIΣ EPΓATIKOY ΔIKAIOY, ΕΕργΔ, 2020, Tόμος 79ος, Τεύχος 1, σελ 185-196

 

 

 

 • Περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 84, 2020, εκδόσεις Σάκκουλα, σελ 275-300

 

 

 • « The influence of the 2012 restructuring of the Greek public debt on the economic governance of the Eurozone and on public debt law» European Law Review, Issue 2, 2020

 

 • European Current Law 2020, Issue 9, Sweet & Maxwell, p. 797 


  * Η αρχική μορφή του κειμένου ήταν κεντρική εισήγηση (Key note speech) στο INSOL – Europe, Annual Congress 2018 (5.10.2018)