• Ομιλία στο συνέδριο της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές» (20.11.2020)