[Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 16 Σ. με αφορμή την ΣτE 3173/1983 (Γ´ Tμήμα)]

  • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 720-730
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 349-378