[Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ. 158/1983]

  • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 166-170
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 335-347