•  Eισήγηση στο A´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων (Aθήνα, 13-16.10.1983)
  • Πρακτικά του A´ Συνεδρίου της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων, Συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 97-111
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 419-433