• Δίκαιο και Πολιτική 2/1982, σελ. 151-186
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 269-304