• Παρέμβαση στο Γ´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων με γενικό θέμα “O δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Eλλάδα. Θεσμικές ιδιομορφίες και τάσεις της νομολογίας” (Θεσσαλονίκη, 28-29.1.1988)]
  • Tο Σύνταγμα 1988.3, σελ. 454-473
  • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 13-32