• Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 485-496
  • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1988.3, σελ. 225-235
  • Xαριστήριον. Σύμμεικτα προς τιμήν του Γεωργίου M. Παπαχατζή, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1989, σελ. 691-704
  • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 139-150