• Δίκαιο και Πολιτική 1/1981, σελ. 97-114
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 169-186