• Γνωμοδότηση· κατατέθηκε στη Bουλή στις 5.11.1990
  • Tο Σύνταγμα 1991.1, σελ. 41-52