• Γνωμοδότηση· 25.5.1989
  • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1990.3, σελ. 326-329