• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Πέμπτη 30 Μαρτίου 1989, σελ. 50-51
  • Ευ. Βενιζέλος, Επιστροφή της πολιτικής; Παρατηρητής, 1993, σελ. 114-117