• Γνωμοδότηση· 30.12.1985
  • Eλληνική Eπιθεώρηση Eυρωπαϊκού Δικαίου 1986.1, σελ. 135-144
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 237-246