• Δίκαιο και Πολιτική 4/1983, σελ. 239-252
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 187-200