• "Ένα  έμμεσο κεκτημένο της Πατριαρχίας Βαρθολομαίου του Α´ : Η ανάδειξη της κανονικής και νομικής θέσης του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το άρθρο 3 του ελληνικού Συντάγματος", σε: Τιμητικός Τόμος της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την τριακονταετή διακονία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Α΄, 2021, σελ 175-188 [PDF]

 

 • Ευάγγελος Βενιζέλος, «Παρελθόν, παρόν και μέλλον των σχέσεων κράτους και εκκλησίας»* ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ), 1-2 2020, σελ 255- 261

  [PDF]

  *Η αρχική μορφή του κειμένου ήταν εισήγηση στην ημερίδα «Θρησκεία, Εκκλησία και Σύνταγμα» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet «Ευρωπαϊκός Συνταγματικός και Θρησκεία/ες», τον Κύκλο Ιδεών και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αίθουσα ΕΒΕΘ. (20.12.2019)

 

 

 • Evangelos Venizelos, “The pandemic as a challenge to liberal democracy and the protection of fundamental rights”, in Petros Vasiliadis (ed), The Church in a period of Pandemic, (CEMES Publication 2020) pp 19-24

  *Εισήγηση στο διεθνές webinar, που διοργανώθηκε από το Center of Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies (CEMES) στις 6-11/4/2020, με θέμα «FAITH AND COVID-19»
  Speech at the international webinar, organized by the Center of Ecumenical, Missiological, and Environmental Studies (CEMES) at 6-11/4/2020, on «FAITH AND COVID-19»

  [PDF]

 

 • «Η αμφιθυμία της πρόσφατης νομολογίας γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία και τοο μάθημα των θρησκευτικών. - Ο εσωτερικός διάλογος στο Σ.τ.Ε. και οι αποκλίσεις από τη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α.», ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος ΙΗ’, Τεύχος 1, Μάιος 2020 (σελ. 1-12)

  [PDF]

  Link (συνέχεια του Επίμετρου): https://evenizelos.gr/speeches/conferences-events/407-conferencespeech2016/5299-2016-04-01-17-47-28.html 

  

 • Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής  Βιβλικής Εταιρίας με θέμα ''Βίβλος και Πολιτική'' που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14-15.12.2018 
 • "Bible and Constitution - Thoughts on the political theology", Article by Evangelos Venizelos published in Rassegna di Teologia, (RdT 61 [2020] 115-124)