• Ευ. Βενιζέλος, Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας, (Αθήνα: ΠΑΤΑΚΗ, 2018) σελ. 244-249

 

 • Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ – για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα» με θέμα «Το μάθημα των θρησκευτικών και ο δημόσιος χώρος»: "Το συνταγματικό και διεθνές νομικό πλαίσιο της διδασκαλίας των θρησκευτικών και το δικαίωμα εξαίρεσης από αυτή " (20.2.2016, Θεσσαλονίκη) 

  Link: https://evenizelos.gr/speeches/conferences-events/407-conferencespeech2016/5299-2016-04-01-17-47-28.htm 

 • Ευ. Βενιζέλος «Η Δημοκρατία μεταξύ Ιστορία και Συγκυρία» (εκδόσεις Πατάκη, 2018) σελ 559-475

 

 

 • Εισήγηση στη συζήτηση που διοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και  η  Εταιρεία Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου με θέμα «Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας και συνταγματική αναθεώρηση» (28.11.2016, ΔΣΑ)

  [Link: https://evenizelos.gr/speeches/conferences-events/407-conferencespeech2016/5502-2016-12-08-11-45-26.html]

 • Νομοκανονικά, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος ΙE’, Τεύχος 1, Μάιος 2017

  [PDF: https://evenizelos.gr/images/stories/pdf/Nomokanonika_IE_2017_.pdf]

 • Ευ. Βενιζέλος «Η Δημοκρατία μεταξύ Ιστορία και Συγκυρία» (εκδόσεις Πατάκη, 2018) σελ 244-249

 

 

 

 

 • Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα “Η προτεινόμενη από την ορθόδοξη εκκλησία στάσις έναντι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος” (Ηράκλειο Κρήτης, 18-19.3.2003)
 • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 119-144
 • Revue Européenne de Droit Public, Vol. 17, 2005.1, pp. 691-706 [αγγλική μετάφραση: The European Constitution and the religious phenomenon]