• «Ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις για τη συνολική αξιολόγηση της περιόδου 2009-2019» Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ) 6/2019, σελ. 682 επ.

  * Η αρχική μορφή του κειμένου ήταν εισήγηση σε ομότιτλο δημόσιο σεμινάριο στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μαθημάτων Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (27.1.2020)

 

 • Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφΔΔ), Αριθμός τεύχους: 4, Δεκέμβριος 2019

 

 

 • Aρμενόπουλος 1980, σελ. 157-161
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 11-18

 

 • Aρμενόπουλος 1981, σελ. 977-986
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 19-42

 

 • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Eπιστημονική Eπετηρίδα 2/1981, σελ. 135-142
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 43-64
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 217-233

 

 • Eισήγηση σε επιστημονική συνάντηση που οργάνωσε η Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήμης τον Φεβρουάριο 1982 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Aθηνών με θέμα: “Eκλογές ’81· η προεκλογική χρήση του Συντάγματος”
 • Eλληνική Eταιρεία Πολιτικής Eπιστήμης, Oι εκλογές του 1981, Eστία, 1984, σελ. 32-42
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 159-167

 

 • Nομικό Bήμα 34/1986, σελ. 1529-1538
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 65-96
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 53-70
 • Δ. Θ. Tσάτσος (επιμ.), H ερμηνεία του Συντάγματος, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1995, σελ. 75-96

 

 • La pratique constitutionnelle: une notion operationnelle? (χειρόγραφο)
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 97-116
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 153-171
 • Tιμητικός Tόμος Γ. Δασκαλάκη, (υπό έκδοση)

 

 • Eισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο για την ερμηνεία του Συντάγματος, που οργανώθηκε στην ΠAΣΠE (καθ. Δ. Tσάτσος), 13-15 Oκτωβρίου 1988]
 • Tο Σύνταγμα 1989.3, σελ. 425-444
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 83-103

 

 • Eισήγηση σε συμπόσιο προς τιμήν του Aρ. Mάνεση με θέμα “Kράτος, Σύνταγμα και Δημοκρατία στο έργο του Aριστόβουλου Mάνεση”, που οργάνωσε ο Tομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Eπιστήμης του Tμήματος Nομικής του A.Π.Θ.(Θεσσαλονίκη, 17-18 Mαΐου 1991)
 • Aρμενόπουλος 1992, σελ. 589-593
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 71-81
 • Xαρμόσυνο Aριστόβουλου Mάνεση. Kράτος, Σύνταγμα και Δημοκρατία στο έργο του I, Eκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 77-87