• Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με θέμα “Πολιτισμοί και δημόσιο δίκαιο” (Αθήνα, 17.4.2003)]
  • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 159-174 [e]à?
  • E. Venizelos & A. Pantelis (eds.), Civilization and Public Law, Esperia Publications, 2005, pp. 36- [αγγλική μετάφραση: The universality of the constitutional civilization and the necessity for a “politicization of globalization”]


Σύνταγμα, Ελληνική Πολιτεία, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία.

Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004, σελ. [ ebook ]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

  • Προσλαλιά στο συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: “Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Σύγχρονες προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προοπτικές 13.3.2007
  • Ξ. Ι. Κοντάδης & Χ. Θ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Παπαζήσης, 2008, σελ. 27-29

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]


Σημειώσεις για μια «ανοικτή» προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙΙ, 2007, σελ. 3 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

  • Ομιλία του στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Συνταγματικού Δικαίου (Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 11-15.6.2007)
  • ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17 Ιουνίου 2007

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]