• Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Eπιστημονική Eπετηρίδα 2/1981, σελ. 135-142
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 43-64
  • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 217-233