• Ευάγγελος Βενιζέλος, «Η σχέση δικαίου και πολιτικής από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή», σε: τιμητικό Τόμο για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τίτλο «Το βιώσιμο Κράτος», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022 (613-624)
    [link]

  • Προδημοσίευση: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ) Ανάτυπο Τεύχος 5/2021 (σ. 578 - 583) [ PDF ]

  • Περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020. [PDF ] 

 

 

  • ΙΝΔΙΚΤΟΣ 12-13, Φεβρουάριος 2001

  • Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Κυριακή 29 Απριλίου 2001

 

  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 5 (Χειμώνας 2000), σελ. 22-31

  • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του Συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 83-110

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

  • Εισήγηση σε διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Goethe και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, με θέμα: “Ασφάλεια και Δημοκρατία στην κοινωνία της διακινδύνευσης”, Γαλλικό Ινστιτούτο, 9.9.2004]

  • Χ. Ανθόπουλος, Ξ. Ι. Κοντιάδης & Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ.), Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 37-48

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]