Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014


Άρθρο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung

Η Ελλάδα ανέλαβε από 1.1.2014, για πέμπτη φορά μετά την ένταξή της, το 1981, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της Ευρώπης, λίγους μήνες πριν τις εκλογές για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ενώ ξεκινάει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για την πορεία και το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η αναγκαία δηλαδή συζήτηση για τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά και της θεσμικής ισότητας των κρατών-μελών, έννοιες και κατακτήσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένες, άρχισαν, όμως, να αμφισβητούνται υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης και της ανόδου της ξενοφοβίας και του ευρωσκεπτικισμού.

Η Ελληνική Προεδρία, αφουγκραζόμενη αυτό το κλίμα και επιθυμώντας να συνδράμει ενεργά στην  οριστική υπέρβαση της Ευρωπαϊκής κρίσης  διαμόρφωσε τις προτεραιότητές της με βάση τις ανάγκες και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Η Προεδρία είναι άλλωστε μια ευκαιρία να θυμίσει η Ελλάδα ότι είναι ένα "κανονικό", θεσμικά ισότιμο κράτος-μέλος της Ένωσης που σε όλες  τις προηγούμενες Προεδρίες της συνέβαλε αποφασιστικά και στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην θεσμική της διαμόρφωση.

Πρώτη  προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η προώθηση πολιτικών που θα τονώσουν την ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, με έμφαση στη στήριξη τομέων που θεωρούνται κρίσιμοι για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, καθώς η ανεργία είναι το μεγάλο πρόβλημα στις περισσότερες χώρες - μέλη.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η εμβάθυνση των θεσμών της οικονομικής διακυβέρνησης και η θωράκιση του κοινού νομίσματος. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20  Δεκεμβρίου 2013) για τη δημιουργία μιας τραπεζικής ένωσης, χωρίς εσωτερικές ανισότητες και μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά.

Τρίτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία των κοινών ευρωπαϊκών συνόρων, με κύριο άξονα τη διαχείριση της νόμιμης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ο ευρωπαϊκός Νότος και ιδίως οι μεσογειακές χώρες της Ένωσης υφίστανται έντονες πιέσεις και βρίσκονται αντιμέτωπες με ανθρωπιστικές κρίσεις, όπως το δράμα  της Λαμπεντούζα, αλλά και με προβλήματα ασφαλείας που αφορούν όλη την Ευρώπη.

Τέλος, οριζόντια προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που θα προωθεί την γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, τον τουρισμό, τις θαλάσσιες μεταφορές, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και θα αξιοποιεί τις θαλάσσιες ζώνες και τις σχετικές προβλέψεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει χρονικά με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, η οποία τροφοδότησε τα τελευταία επτά  χρόνια  μια σωρευτική  ύφεση του 25% του ΑΕΠ και εκτίναξε την ανεργία μεταξύ των νέων στο 60%. Χάρη στις θυσίες των πολιτών της, η Ελλάδα  - παρά την πολυετή  ύφεση-  κατάφερε να παρουσιάσει ήδη διαρθρωτικό  πρωτογενές πλεόνασμα  πάνω από το 6% του ΑΕΠ, αλλά και ονομαστικό πρωτογενές πλεόνασμα. Πρόκειται για τις  καλύτερες ευρωπαϊκές επιδόσεις. Το δημοσιονομικό της έλλειμμα θα βρίσκεται το 2014, καθαρά, κάτω από το Ευρωπαϊκό όριο του 3%. Παράλληλα, έκανε σημαντικότατα βήματα στην κατεύθυνση της ανάκτησης της ανταγωνιστικότητάς της με γενναίες διαρθρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας, τη δημόσια διοίκηση.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, ότι η ίδια η Ελληνική Προεδρία σχεδιάστηκε να λειτουργήσει με απολύτως λιτά μέσα και με προϋπολογισμό μόλις 50 εκατ. ευρώ που είναι ο μικρότερος σε σχέση με τις Προεδρίες των τελευταίων πέντε ετών. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων θα επιτευχθεί, όχι με εκπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και στο πρόγραμμα δράσεων της Προεδρίας, αλλά χάρη στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και τον προγραμματισμό της διεξαγωγής του συνόλου σχεδόν των συναντήσεων σε έναν κεντρικό χώρο στην Αθήνα.

Η ιστορία της ηπείρου μάς έχει διδάξει ότι κλειδί για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των κρίσεων υπήρξε ανέκαθεν το πνεύμα ενότητας σε επίπεδο ηγεσιών και κοινωνιών. Πεπεισμένοι ότι αυτή η ενότητα δεν είναι μια θεωρητική κατασκευή, αλλά μια ρεαλιστική φιλοδοξία που οφείλουμε όλοι να υιοθετήσουμε, ξεκινάμε την Προεδρία μας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις εύλογες ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και με την αισιοδοξία ότι οι Ευρωπαίοι, ενωμένοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί, όπως αναφέρει και το σύνθημα της Προεδρίας μας, «η Ευρώπη είναι η κοινή μας αναζήτηση» και «ενωμένοι πλέουμε πιο μακριά».

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΕλληνική ΠροεδρίαΆρθρα 2014