Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

 

Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Ευ. Βενιζέλου: Απολογισμός ενός έτους 

 

 Ευ. Βενιζέλος: Καλημέρα. Σας καλέσαμε να έρθετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους του κ. Μπεγλίτη για την ανταπόκρισή σας, προκειμένου να κάνουμε σήμερα μια επετειακή σύντομη συνέντευξη, γιατί έκλεισε ένας χρόνος παρουσίας μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Άρα πρέπει να παρουσιάσουμε με ένα κωδικοποιημένο και συνοπτικό τρόπο το έργο μας, τις πρωτοβουλίες μας και τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους 12 μήνες και να δεσμευτούμε ενώπιόν σας και άρα ενώπιον της κοινής γνώμης του ελληνικού λαού, για τις βασικές προτεραιότητές μας της επόμενης χρονιάς.

Κείμενο αναφοράς των όσων θα πούμε σήμερα, είναι όπως επιβάλλεται θεσμικά, η ομιλία μου στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2009 γιατί αυτό είναι το θεσμικό κείμενο που λειτουργεί ως οδηγός των πρωτοβουλιών και των δράσεών μας.

Συμπληρωματικά για τα θέματα της αμυντικής οικονομίας το κείμενο που λειτουργεί προς το παρόν, είναι τα όσα είπα στη Βουλή στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2010 και βεβαίως αυτά θα αναθεωρηθούν με βάση τα δεδομένα του προϋπολογισμού του 2011 και θα καταγραφούν στις παρεμβάσεις μας τις κοινοβουλευτικές, στην αντίστοιχη συζήτηση το Δεκέμβριο του 2010.

Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο σας, όλο το υποστηρικτικό υλικό στο οποίο θα αναφερθώ, αναρτάται στο Διαδίκτυο κατά τρόπο ενιαίο και κωδικοποιημένο -υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά διάσπαρτο- ώστε κι εσείς να διευκολύνεστε στο έργο σας και να μπορείτε να παρακολουθείτε τα θέματα με ένα συστηματικό και διαρκή τρόπο.

1. Πολιτική Εθνικής Άμυνας - Αναδιάρθρωση Ενόπλων Δυνάμεων

Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο κεφάλαιο όπως οφείλουμε, που είναι η πολιτική εθνικής άμυνας και η μεγάλη προσπάθειά μας για την αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτό το οποίο μας απασχόλησε τους 12 μήνες που πέρασαν, ήταν η διατήρηση και επαύξηση του επιπέδου ικανότητας και ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων υπό συνθήκες πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης.

Έπρεπε συνεπώς όλη αυτή την προσπάθεια εκλογίκευσης των αμυντικών δαπανών, σε συνδυασμό με την προσπάθεια εισαγωγής νέων εγγυήσεων διαφάνειας και εκκαθάρισης των χρονίων και εκκρεμουσών υποθέσεων, να τις συνδυάσουμε με τους μεγάλους στόχους της πολιτικής εθνικής άμυνας και φυσικά με την στόχευση που έχουμε για ένα άλλο Στρατό, πιο έξυπνο πιο ευέλικτο ταχέως αναπτυσσόμενο, που μπορεί να αντιμετωπίσει τις πραγματικές απειλές και να προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη, μέσα σε ένα ρευστό και ανασφαλή κόσμο.

Στο πλαίσιο της πολιτικής εθνικής άμυνας που είναι εκ των πραγμάτων πολιτική εθνικής άμυνας και ασφάλειας, θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι ήδη έχει αποφασιστεί και εφαρμόζεται πλέον το σχήμα της κάθετης δομής Διοίκησης, έχει αποφασιστεί από το ΚΥΣΕΑ έχει μετασχηματιστεί σε νόμο, ψηφίστηκε ως άρθρο του πρόσφατου Νόμου 3883/2010 και ήδη στο Διαδίκτυο έρχεται στη διάθεσή σας μία ανεπίσημη κωδικοποίηση του βασικού Νόμου 2292/1995 περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που περιέχει και τα σχετικά θέματα της δομής Διοίκησης και άρα της δομής των επιτελείων. Αναφέρομαι στο Νόμο 2292/1995 ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες και κρίσιμες μεταβολές, μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ του Νόμου 3883/2010.

Το δεύτερο σημείο είναι η αλλαγή που έχει επέλθει στο νομικό, στο θεσμικό πλαίσιο της δομής δυνάμεων και ως προς τα μέσα και ως προς το προσωπικό. Ήδη προβλέπεται στα άρθρα 72 έως 76 του Νόμου 3883/2010 μια ριζικά διαφορετική διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος αμυντικών προμηθειών, με μια σειρά από κριτήρια τα οποία είναι νομοθετημένα. Ήδη έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία από τα επιτελεία και εν τέλει από το ΓΕΕΘΑ, επαναξιολόγησης του ΕΜΠΑΕ με βάση την παλαιά διαδικασία και μάλιστα επαναξιολόγησης του μακροπρόθεσμου προγράμματος της 15ετίας.

Όλα αυτά τώρα θα υπαχθούν ως υλικό στις νέες διαδικασίες και στόχος μας είναι –για να μιλάω ταυτόχρονα και προγραμματικά- μέχρι το τέλος του 2010 να έχουν γίνει όλες οι διοικητικές κινήσεις που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή της κάθετης δομής Διοίκησης και να είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και τη νέα δομή δυνάμεων. Να την παρουσιάσουμε στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, να την εισηγηθούμε στο ΚΥΣΕΑ και τελικώς κατά το μη απόρρητο μέρος της να την παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό, με τη βοήθειά σας.

Βεβαίως για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα και στα δυο επίπεδα: και στο επίπεδο της επιτελικής επεξεργασίας και των προτάσεων που πρέπει να διατυπωθούν για τη δομή δυνάμεων από τα επιτελεία, αλλά και στο επίπεδο των βασικών καταστατικών κειμένων, που συγκροτούν τον εθνικό αμυντικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να εισηγηθούμε στο ΚΥΣΕΑ τη νέα πολιτική εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Θα προηγηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται παρότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργού και στο επίπεδο του ΣΑΓΕ και στο επίπεδο του ΣΑΜ, αλλά και στο επίπεδο της διαβούλευσης με επιστήμονες, πέρα των επιτελικών στελεχών, που είναι σε θέση να συμβάλλουν σε τμήματα σε κεφάλαια αυτού του κειμένου.

Βεβαίως στο πλαίσιο της πολιτικής εθνικής άμυνας αυτό που ήταν το κύριο αντικείμενό μας τους 12 τελευταίους μήνες, είναι η διαχείριση της επιχειρησιακής καθημερινότητας, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές τώρα πλέον το στρατηγικό, το επιχειρησιακό και το τακτικό επίπεδο σε πολύ μεγάλο βαθμό συμπίπτουν δυστυχώς, είναι για την πολιτική ηγεσία βασικό και θεμελιώδες καθήκον να παρακολουθεί την κατάσταση καθημερινά, την αεροναυτική δραστηριότητα στο Αιγαίο, τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της οποίας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.

Δεν έχουμε σημαντικές μεταβολές οι οποίες να είναι πολιτικά αξιολογήσιμες. Ξέρετε το πλαίσιο το πολιτικό στο οποίο κινούμαστε. Και ιδιαίτερα ήθελα να υπενθυμίσω τα δυο περιστατικά μείζονος σημασίας που χειριστήκαμε, με έρευνες επί της υφαλοκρηπίδας ή επί της θαλάσσιας στήλης υπεράνω αυτής, δηλαδή την περίπτωση Τσεσμέ και την περίπτωση Πίρι Ρέις.

 

2. Διεθνείς αμυντικές σχέσεις

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι η προσπάθειά μας να συγκροτήσουμε μια εξωτερική αμυντική πολιτική. Τα βασικά κείμενα που έχετε στη διάθεσή σας είναι τα όσα είχα την ευκαιρία να πω τρεις φορές στη διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για το ΝΑΤΟ, για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Eυρωπαϊκής Ένωσης και για ορισμένες σχετικές εξελίξεις με αφορμή ζητήματα επιχειρησιακού ελέγχου στο Αιγαίο. Επίσης θα βρείτε στο Διαδίκτυο δυο γενικές τοποθετήσεις, μία ενώπιον των σπουδαστών της ΑΔΙΣΠΟ και μία στην τελετή αποφοίτησης της ΣΕΘΑ, ώστε να έχετε το περίγραμμα των πολιτικών μας.

Ούτως ή άλλως την επόμενη εβδομάδα η κοινή Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, θα προετοιμάσει τη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, η οποία καλείται να λάβει οριστικές αποφάσεις ει δυνατόν, για το νέο στρατηγικό δόγμα και για τη νέα δομή Διοίκησης. Και για τα δυο θέματα έχουν σχηματιστεί εθνικές πολιτικές, εθνικές θέσεις, οι οποίες προωθούνται.

Θέλω να πω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και επιφυλακτικά αισιόδοξοι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα και ότι θα έχουμε κάνει στο τέλος ένα βήμα προς την κατεύθυνση των δικών μας στόχων, βεβαίως μέσα στο πλαίσιο ενός συσχετισμού δυνάμεων ο οποίος όπως ξέρετε είναι πολύπλοκος, ευαίσθητος και πρέπει να τον παρακολουθούμε διαρκώς, σε καθημερινή βάση.

Στο πλαίσιο αυτό γνωρίζετε ότι έχετε διαμορφώσει μια πολύ καθαρή πολιτική για όλες τις διεθνείς αποστολές, για την παρουσία ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό υπό όλες τις σημαίες.

Τα όσα είχαμε πει στη βασική συνέντευξη του Νοεμβρίου μετά τη σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ για την παρουσία μας στο Αφγανιστάν, για την παρουσία μας στο Κοσσυφοπέδιο, για την παρουσία μας στη Βοσνία, για την παρουσία μας στη Σομαλία και στο Κέρας της Αφρικής, για την παρουσία μας στο Λίβανο, στη Γεωργία και στη Μεσόγειο, ισχύουν, τηρούνται και δεν έχουμε κάτι το οποίο να συνιστά απόκλιση από το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο που είχαμε παρουσιάσει.

Το ίδιο ισχύει και για τη συμμετοχή μας σε άλλα fora, όπως η Σύνοδος των Υπουργών Αμύνης της Ν.Α. Ευρώπης, που έχει υπό την καθοδήγηση της και την ταξιαρχία SEEBRIG. Θα μου δοθεί η ευκαιρία την επόμενη Δευτέρα και την επόμενη Τρίτη στα Τίρανα στο πλαίσιο της νέας Συνόδου, πριν από την κοινή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Πέμπτη τις Βρυξέλες, να αναπτύξω και τις ελληνικές θέσεις για το μέλλον και το ρόλο της SEDM όπως λέγεται, τώρα που οι περισσότερες χώρες είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ.

Άλλες είναι συνδεδεμένες με το ΝΑΤΟ, όλες είναι είτε μέλη της Ε.Ε. είτε υποψήφια προς ένταξη μέλη. Άρα θα αναπτύξουμε τις ελληνικές θέσεις σε εναρμόνιση με τη λεγόμενη Ατζέντα 2014, δηλαδή σε εναρμόνιση με τη βασική ελληνική θέση για το ευρωατλαντικό  μέλλον όλων των χωρών των δυτικών Βαλκανίων. Θα βρείτε στο Διαδίκτυο ένα κατάλογο όλων των διμερών επαφών που έκανα και εγώ και ο κ. Μπεγλίτης σε υπουργικό πρωτίστως επίπεδο, σε πρεσβευτικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρησιακών Διοικητών.

Περιλαμβάνονται εδώ οι συναντήσεις με την κα Άστον, την ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε., με τον SACEUR ναύαρχο Σταυρίδη, με τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε. Όλοι αυτοί μας έχουν επισκεφθεί με υπουργούς και με πρεσβευτές.

Επίσης ειδικά αναφορά θέλω να κάνω στις ελληνοκυπριακές  αμυντικές σχέσεις, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία Ελλάδος- Κύπρου ως ανεξάρτητων κρατών ελών του ΟΗΕ και της Ε.Ε., τον ενιαίο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Όλα αυτά τα επιβεβαιώσαμε και τα εξειδικεύσαμε στις διμερείς συνομιλίες που είχα την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή με τον ομόλογο μου τον κ. Παπακώστα και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας τον κ.  Χριστόφια με αφορμή την επίσκεψη μου για τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την παρέλαση των μηχανοκινήτων και πεζοπόρων τμημάτων και της εθνικής φρουράς και της ΕΛΔΥΚ.

Η Defensys φαίνεται ότι εξελίσσονται σε μείζον γεγονός από πλευράς εξωτερικής αμυντικής πολιτικής. θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια παρουσίαση τη μεθεπόμενη βδομάδα, στις 20 Οκτωβρίου.

Πάντως η πρόγνωση που έχουμε για τις βεβηλωμένες συμμετοχές μας επιβάλλει πια να οργανώσουμε ένα παράλληλο μείζον πολιτικό γεγονός λόγω της μεγάλης παρουσίας Υπουργών, Υφυπουργών και άλλων πολιτικών παραγόντων με αφορμή την έκθεση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάντως το τριήμερο 28, 29, 30 θα είναι πολύ έντονο από πλευράς και πολυμερών και διμερών διεθνών αμυντικών σχέσεων.

3. Ανθρώπινο δυναμικό

Το τρίτο μεγάλο θέμα, ίσως το πρώτο αξιολογικά, ήταν η προσπάθειά μας για το ανθρώπινο δυναμικό όλων των επιπέδων μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και δυσπραγίας, καθώς για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε περικοπή των συνολικών αποδοχών και όχι αύξηση πως συνέβαινε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.

Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, να αποκαταστήσουμε κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις που δεν αποφύγαμε στην πρώτη φάση. Ξεκινάω λοιπόν από τα μέτρα για τη θητεία των κληρωτών.

Αναφέρομαι κυρίως σε δυο: στην συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας για τα ΚΕΚ και με τον ΟΑΕΔ, αυτά προχωρούν πολύ ικανοποιητικά, παράγεται ένα έργο εκεί καθημερινά. Και το δεύτερο είναι η λειτουργία της ειδικής ιστοσελίδας που είναι και το προοίμιο του ψηφιακού στρατολογικού γραφείου. Αυτά νομίζω ότι μπορούν να θεωρηθούν δυο βήματα της χρονιάς που πέρασε.

Η κατάργηση της συνέντευξης για τους ΕΠΟΠ και η διαφανής ολοκλήρωση των διαγωνισμών είναι άλλο βήμα. Η καθιέρωση του θεσμού του ειδικού έφεδρου οπλίτη για τον οποίον μιλήσαμε με αφορμή το νέο νόμο είναι ένα άλλο βήμα.

Και τώρα έρχομαι στα δύο μείζονα βήματα. Είναι νομίζω η επίλυση του συνταξιοδοτικού με τον καλύτερο εφικτό τρόπο. Η τροποποίηση του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που καλύπτει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και βέβαια έχουμε πλέον ένα νέο πλήρη νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών ή για την ακρίβεια για την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των στελεχών.

Τώρα στόχος μας είναι να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος αυτός. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το ταχύτερο η επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος για τα κριτήρια αξιολόγησης, να λειτουργήσουν όλα τα προβλεπόμενα συλλογικά όργανα όπως τα Συμβούλια Μεταθέσεων, να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος.

Έχουν συγκροτηθεί ομάδες εκπαιδευτών, οι οποίες εκπαιδεύτηκαν με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΓΔΟΣΥ και οι οποίες τώρα περιοδεύουν σε όλους τους σχηματισμούς σε επίπεδο μεραρχίας ώστε όλο το προσωπικό να πληροφορηθεί με τρόπο αυθεντικό και το συνταξιοδοτικό και το νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών και να επιλύσει απορίες επιτόπου. Αυτό γίνεται τώρα.

Και βεβαίως έχουμε καταγράψει στο απόθεμα των επιχειρημάτων μας ως προς το πολιτικό προσωπικό το γεγονός ότι σε όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις είναι το παράδειγμα του κακά αμειβόμενου προσωπικού το προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. το πολιτικό προσωπικό σε σχέση με άλλα Υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών για παράδειγμα. Με αυτό το επιχείρημα θα μετέχουμε και στη συζήτηση για το νέο μισθολόγιο.

Η ακύρωση του διαγωνισμού για τους 52 ειδικούς επιστήμονες που βρήκαμε σε εξέλιξη πρέπει να σημειωθεί επίσης και η προσπάθεια μας να αξιοποιήσουμε το υπό μετάταξη προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας με τις προσπάθειες του κ. Μπεγλίτη όλα αυτά, ο οποίος έχει και τη σχετική ευθύνη.

4. Στρατιωτική εκπαίδευση

Ο τέταρτος άξονας είναι η στρατιωτική εκπαίδευση. Έχετε στη διάθεση σας στο Διαδίκτυο μια ανεπίσημη κωδικοποίηση του νόμου περί ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το νέο νόμο (αρ. 88 ν. 3383/2010) ώστε να δείτε ποιες είναι οι μεταβολές που επήλθαν στην ακαδημαϊκή υπόσταση των στρατιωτικών σχολών που είναι στρατιωτικές παραγωγικές σχολές με την παράδοση τους.

Πρέπει όμως ακαδημαϊκά να είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αυτό αφορά τα μεταπτυχιακά, την έρευνα και τη διαδικασία εκλογής καθηγητών, μελών ΔΕΠ δηλαδή, που διδάσκουν ακαδημαϊκά μαθήματα. Εκεί επήλθε η αναβάθμιση και η εξίσωση. Κι εκεί θα δείτε ότι η ΑΔΙΣΠΟ και η ΣΕΘΑ αποκτούν νομική βάση για μεταπτυχιακά προγράμματα και μεταπτυχιακά διπλώματα.

Είναι πολύ σημαντικά αυτά και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αμέσως, από τη χρονιά αυτή. Έχουμε συζητήσει  με Πανεπιστήμια τα οποία είναι πρόθυμα να συμβληθούν και να λειτουργήσουν αμέσως, με τη βοήθεια και του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων.

5. Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΑ

Ο πέμπτος άξονας είναι ο προϋπολογισμός. Θα παρατηρήσατε ότι είμαστε μεγάλοι «δωρητές» του Υπουργείου Οικονομικών, ότι έχουμε συμβάλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, με ένα ποσό που κινείται από 800 εκ. έως 1 δις ευρώ.

Αυτό οφείλεται βεβαίως στον τρόπο με τον οποίον έχουμε κλιμακώσει τις παραλαβές, αλλά έχουμε επιτύχει και μια σημαντική μείωση στις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων μας από τη νέα σύμβαση για τα υποβρύχια, που κινούνται επίσης κάτω από τις οροφές τις ψηφισμένες του 2010 όπως αυτές μειώθηκαν οριζόντια για όλα τα Υπουργεία.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού που έχουμε υποβάλει λαμβάνονται αυτά όλα υπόψη και λαμβάνονται υπόψη και όλα όσα έχει συνεκτιμήσει το ΓΕΕΘΑ στη διαδικασία που όπως σας εξήγησα θα ολοκληρωθεί για την επαναξιολόγηση του μεσοπροθέσμου προγράμματος εξοπλισμών.

Δεν θα αναφερθώ στα οδοιπορικά, το πτητικό, αυτά τα γνωρίζετε, ήταν μια μεγάλη προσπάθεια των τελευταίων μηνών όλα αυτά πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη από ότι μπορεί να υποθέσει κανείς δια γυμνού οφθαλμού. Επίσης έχουμε ετοιμάσει τους προϋπολογισμούς προγραμμάτων, είμαστε έτοιμοι για τον τριετή προϋπολογισμό, για όλο το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο απολύτως.

Στόχος μας είναι τώρα να λύσουμε προβλήματα που εκκρεμούν. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι τα χρέη των νοσοκομείων. Θέλουμε να επεκταθεί η ρύθμιση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, ώστε να μπορέσουν να βγουν καθαρά στη νέα περίοδο, όπως και δικαιούνται άλλωστε.

Η προσπάθεια μας είναι να απορροφήσουμε όσα περισσότερα κονδύλια μπορούμε από το ΕΣΠΑ. Βεβαίως πρέπει να είναι αμιγώς πολιτική η δράση αυτή για να είναι επιλέξιμη. Εδώ εντάσσονται κι αυτά που είπαμε με την κα Μπιρμπίλη την τελευταία φορά και οι προσπάθειες που κάνουμε να αξιοποιήσουμε τα ΣΔΙΤ στο μέτρο του δυνατού σε πολύ μικρή κλίμακα, δοκιμαστικά, μήπως μπορέσουμε και λύσουμε προβλήματα με τον τρόπο αυτό.

6. Εξοπλιστικά προγράμματα

Ο έκτος άξονας είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα. Ποια είναι η λογική των τελευταίων 12 μηνών; Εκκαθαρίζουμε τις εκκρεμότητες των τελευταίων 12 ετών και περισσότερο με συστηματικό τρόπο. Σας είπα και την προηγούμενη φορά πόσο ευεργετική είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία, πόσο πολύ μας βοηθάει, βοηθάει και τη Βουλή και εσάς και τα επιτελεία και τη ΓΔΑΕΕ.

Ψηφίσαμε και τη μεταβατική ρύθμιση για τα αντισταθμιστικά, για την οποία έχουμε μιλήσει. Εφαρμόζεται πλήρως -πάντως είμαστε επίμονοι σ’ αυτό- ο κώδικας δεοντολογίας.

Η δέσμευσή μας σε σχέση με την Οδηγία είναι να τη μεταφέρουμε μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο. Η δέσμευση μας επί τη βάση του μνημονίου είναι να τη μεταφέρουμε μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο. Στόχος μας είναι να την έχουμε μεταφέρει μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο με βάση και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είμαστε σε ένα πολύ προωθημένο στάδιο.

Υπάρχει και ένας κατάλογος περίπου 10 βασικών ερωτημάτων που έχουμε διακινήσει αυτή τη στιγμή στα επιτελεία και τις Γενικές Διευθύνσεις. Μόλις συγκεντρώσουμε τις τελικές απαντήσεις και μόλις κάνουμε και μια συνεννόηση πολύ εύκολη με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τις προμήθειες ασφάλειας θα είμαστε σε θέση να δώσουμε για διαβούλευση το νόμο αυτό.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί υπό πλήρη και ανοιχτή διαβούλευση με όλους, όχι μόνο με την αμυντική βιομηχανία, με όλους, με όλους τους πολίτες. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ιδέες, δεν υπάρχει κανένα απόρρητο από την άποψη αυτή. Δεν περιλαμβάνει θέματα που περιλάμβανε ο άλλος νόμος, όπως είναι η δομή διοίκησης κλπ, μπορεί να γίνει μια άνετη διαβούλευση και με την αγορά και με κάθε ενδιαφερόμενο. Θέλω να σας θυμίσω τι κάναμε την προηγούμενη χρονιά με τον κ. Μπεγλίτη πολύ συστηματικά. Θα σας απαριθμήσω απλώς τα θέματα που περάσαμε από τη Βουλή και τα βάλαμε σε μια τάξη. Να ξεκινήσω από τα υποβρύχια και τα ΕΝΑΕ που το ζήσατε και έχει ψηφιστεί ο νόμος 3885/2010 ο οποίος είναι επίσης αναρτημένος στο Διαδίκτυο με όλα τα κείμενα των συμφωνιών.

7. Αμυντική βιομηχανία

Αμυντική βιομηχανία. Ήδη ξέρετε τι έγινε με τη ναυπηγική βιομηχανία ως αμυντική, αλλά τώρα αυτό εμείς το αναλάβαμε και το διεκπεραιώσαμε επειδή έπρεπε να διασώσουμε το πρόγραμμα των υποβρυχίων. Τώρα πλέον το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών. Εμάς μας ενδιαφέρει η σύμβαση ως σύμβαση υποβρυχίων.

Ανταλλακτικά πτητικών μέσων Πολεμικής Αεροπορίας, κινητήρες F-16, φωτιστικές βόμβες, βλήματα των αρμάτων LEO 120 χιλιοστών, αυτοκινούμενα πυροβόλα, ελικόπτερα NH-90, TOR-M1 και OSA και ενημέρωση για τα άρματα LEO, ενημέρωση για το F-16 και το ΑΣΠΙΣ, ενημέρωση για το ΤΟΜΑ, ενημέρωση για τα αντισταθμιστικά.

Και τώρα έχουμε προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή πλέον και όχι υποεπιτροπή, τα Apache, το πρόγραμμα «Ερμής», το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και τη λύση που πρέπει να επεξεργαστούμε επειγόντως για τα μεταφορικά αεροσκάφη τα C-27. Αυτός είναι και ο προγραμματισμός για τους επόμενους μήνες.

Επίσης στην ΕΛΒΟ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο συνεννόησης με την ιδιωτική μειοψηφία, ώστε να μπορεί το δημόσιο ελεύθερα να κάνει τις επιλογές του για το μέλλον της εταιρείας με τη βοήθεια ειδικού Συμβούλου, που θα προσληφθεί από τη διυπουργική Επιτροπή αποκρατικοποιήσεων.

Το ίδιο θα κάνουμε με το μέριμνα του κ. Μπεγλίτη, για την ΕΑΒ και τα ΕΑΣ όπου μέσα στις επόμενες μέρες αυτός είναι ο προγραμματισμός μας, θα επιλεγεί από τη διυπουργική Επιτροπή αποκρατικοποιήσεων ο Σύμβουλος για το μέλλον της εταιρείας. Απροκατάληπτα. Χωρίς να έχουμε κάποια δέσμευση, να δούμε με βάση τα δεδομένα τι πρέπει να γίνει.

8. Υγειονομικές Υπηρεσίες

Ο όγδοος άξονας είναι οι υγειονομικές Υπηρεσίες. Σας θυμίζω ότι δεν έγιναν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις, ότι έχει ψηφιστεί νόμος, στον τελευταίο νόμο για το ΕΣΥ περιλαμβάνεται ειδική διάταξη και εντός των ημερών, δηλαδή εντός των επομένων λίγων ημερών, δημοσιεύεται υπογραμμένη κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία καθιστά νόμο αυτά όλα τα οποία έχουμε πει.

Το πρόγραμμα «Φίλιππος» προχωράει εντατικά με τη βοήθεια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και επεκτείνεται και για τα χρέη σας είπα.

9. Στρατιωτική Δικαιοσύνη

Ο ένατος άξονας είναι η Στρατιωτική Δικαιοσύνη, όπου εκκρεμεί η επιλογή της ηγεσίας αλλά η αναπλήρωση είναι πλήρης. Αποδεσμεύσαμε τη συμφορημένη επετηρίδα στο βαθμό του στρατιωτικού δικαστού Β' και βεβαίως συναφές ζήτημα είναι και η συγκρότηση του Σώματος στρατιωτικών νομικών συμβούλων, όπου μπορούν να ενταχθούν και όποιοι στρατιωτικοί δικαστές το επιθυμούν.

10. Στρατόπεδα

Για το πάντα ενδιαφέρον πρόβλημα των στρατοπέδων λύσαμε αυτή τη χρονιά διάφορα θέματα. Σας θυμίζω ότι δουλέψαμε με τον κ. Μπεγλίτη επίμονα και δεν ήταν τίποτε από αυτά εύκολο. Το Νοσοκομείο της Χαλκίδας, το δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, το δικαστικό Μέγαρο του Κιλκίς, τους χώρους που θέλει το Αττικό Νοσοκομείο και βεβαίως θα εφαρμόσουμε τη νέα διάταξη που ψηφίστηκε τώρα για τις σχέσεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά τις εκλογές. Δεν θα εμπλακούμε στην προεκλογική περίοδο.

11. Πολιτική Προστασία

Στα θέματα Πολιτικής Προστασίας που είναι ο εντέκατος άξονας, πρέπει να εκφράσω την ικανοποίηση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου για τη συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Πολεμικής Αεροπορίας φέτος, τώρα που φτάνει προς το τέλος η αντιπυρική περίοδος παρ' όλα αυτά είχαμε στη Ρόδο την προηγούμενη εβδομάδα ένα μεγάλο πρόβλημα.

Υπήρξε πάρα πολύ καλή συνεργασία αυτό οφείλεται και στο ότι ο επιτελικός συντονισμός έγινε με διαφορετικό τρόπο, με υποπτέραρχο εγκατεστημένο στο επιτελικό κέντρο της Πυροσβεστικής και με αλλαγή στη διάταξη των αεροσκαφών στο χώρο από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Το σχέδιο «Δευκαλίων» λειτουργεί, έχει δοκιμαστεί, ήμασταν στη διάθεση του Πυροσβεστικού Σώματος, άρα ήταν νομίζω πολύ αποτελεσματικά τα ιπτάμενα μέσα και έτσι δεν υπήρξε ανάγκη χρήσης επίγειων μέσων στρατιωτικών φέτος και μακάρι έτσι να πάμε.

Και έχουμε εγκαταστήσει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με την ΕΛ.ΑΣ για θέματα αντιμετώπισης των κυμάτων παράνομης μετανάστευσης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω δημόσιες ανακοινώσεις, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εφαρμόζεται ένα επιτελικό σχέδιο στο πλαίσιο του νόμου, του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του σχετικού κοινοτικού κανονισμού.

12. Πράσινη ανάπτυξη

Τέλος για την Πράσινη Ανάπτυξη ήταν πολύ πρόσφατες οι ανακοινώσεις, οπότε απλώς τις υπενθυμίζω δεν έχω να πω τίποτε. Αυτό όλο το υλικό λοιπόν θα είναι στη διάθεσή σας και αναρτημένο.

Προγραμματισμός

Τώρα από πλευράς προγραμματισμού, πέρα των όσων σας είπα θέλω να τα πω και κωδικοποιημένα.

Το πρώτο είναι η εφαρμογή του νέου νόμου υπηρεσιακή κατάσταση και δομή Διοίκησης, δομή δυνάμεων, πρόγραμμα εξοπλισμών, στρατολογική νομοθεσία, ΕΦΟΠ, ΑΣΕΙ στρατόπεδα, ό,τι προβλέπει.

Δεύτερος μεγάλος στόχος να ολοκληρώσουμε το νέο νόμο προμηθειών για τη μεταφορά της οδηγίας.

Τρίτος μεγάλος στόχος να ολοκληρώσουμε και να εκκαθαρίσουμε όλες τις παλιές εκκρεμότητες στα εξοπλιστικά σας τις είπα.

Τέταρτη προτεραιότητα να ξαναπιάσουμε το θέμα των υγειονομικών Υπηρεσιών και των σχέσεων με την κοινωνία.

Πέμπτη προτεραιότητα -όχι αξιολογικά, στην απαρίθμηση- αυτά που έχουμε μπροστά μας στο πεδίο της εξωτερικής αμυντικής πολιτικής.

Το έκτο σημείο είναι ότι θα αλλάξουμε τα βασικά κείμενα μέχρι το τέλος του χρόνου, αναφέρθηκα στην πολιτική εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

Και όλα τα άλλα πρέπει να τα προχωράμε, όπως τα έχουμε προγραμματίσει Πολιτική Προστασία, Πράσινη Ανάπτυξη, θητεία.

Βεβαίως πάνω από όλα αυτά είναι η καθημερινότητα. Είναι η καθημερινή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πολιτικός έλεγχος και η διαχείριση των κρίσεων, η πρόγνωση και η διαχείριση των κρίσεων.

Αυτή είναι η δική μας εικόνα για το δωδεκάμηνο χωρίς αξιολογικές κρίσεις όσο μπορούσα πιο περιγραφικά. Όλα τα ξέρετε, αλλά καλό είναι να τα λέμε και συγκεντρωμένα και συστηματικά και καλό είναι να έχουμε και όλα τα υλικά στη διάθεσή μας για να μπορούμε να ελέγχουμε αυτά που λέμε.

Π. Μπεγλίτης: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή απολογιστική συνέντευξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στην πλούσια αναφορά του Υπουργού, θα ήθελα να συμπληρώσω και το θέμα της πολιτικής που ακολουθήσαμε για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου. Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε στο σοβαρό ρόλο του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και  στη καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν για την υπεράσπιση των συλλογικών στόχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για μας, το πολιτικό προσωπικό δεν είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού σε μια στρατιωτική λογική που διείπε για πάρα πολλά χρόνια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά έχει ισότιμη θέση καθημερινά, στη λειτουργία του  Υπουργείου μας και έτσι το βλέπουμε ως πολιτική ηγεσία.

Προς το σκοπό αυτό επιχειρήσαμε όλη την τελευταία περίοδο να διορθώσουμε αδικίες και ανορθολογισμούς στη διοικητική θέση του πολιτικού προσωπικού. Σε αυτά που είπε προηγουμένως ο Υπουργός, για το άνοιγμα των στρατιωτικών Νοσοκομείων στην περίθαλψη του στρατιωτικού προσωπικού, θα ήθελα να προσθέσω την απόφασή μας να συμπεριλάβει αυτή η διεύρυνση όχι μόνο το ενεργό πολιτικό προσωπικό, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, τόσο στη νοσοκομειακή όσο και στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και βεβαίως αυτό θα ισχύσει άμεσα με πολιτική μας απόφαση και για τα στρατιωτικά φαρμακεία.

Όλοι μας ασχολούμαστε στην καθημερινότητά μας και εσείς και εμείς με το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά το πολιτικό προσωπικό, μέσα από την καθημερινή εμπειρία και τις επαφές που έχω μαζί τους, αισθάνεται και είναι πράγματι αδικημένο. Από την πλευρά μας, ως πολιτική ηγεσία, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου, να αρθούν οι αδικίες του παρελθόντος.

Παράλληλα, δουλεύουμε πάνω στο νέο Οργανισμό του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για να ενσωματώσουμε δυναμικά και επιχειρησιακά στο Υπουργείο μας, όλο το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί από την Κυβέρνησή μας και από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Με την αξιοκρατική επιλογή των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και  με όλες εκείνες τις προβλέψεις και ρυθμίσεις των νόμων που ψηφίστηκαν στη Βουλή για την υπεράσπιση της αντικειμενικότητας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας, στο χώρο του πολιτικού προσωπικού.

Θα ήταν, επίσης, παράλειψη να μην πούμε τη σοβαρή δουλειά που κάναμε με τον Υπουργό σε ένα κρίσιμο θέμα, αποφάσεις για το οποίο θα σας ανακοινώσουμε την επόμενη περίοδο. Αναφέρομαι στα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού και κυρίως στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Επιχειρήσαμε και θα το δείτε πολύ σύντομα, να το νοικοκυρέψουμε, να λύσουμε δομικά, διαρθρωτικά και κυρίως διαχειριστικά προβλήματα που επιβάρυναν τη λειτουργία του για πάρα πολλά χρόνια.

Για μας είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες να λύσουμε αυτά τα προβλήματα έτσι ώστε να μπορεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να συνεχίσει να καταβάλλει το μέρισμα στους μερισματούχους. Η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια δραματική θα την χαρακτήριζα κατάσταση στον τομέα αυτό.

Θα γίνουν αλλαγές γιατί μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε την καταβολή των μερισμάτων. Δεν θα φοβηθούμε τη διαχείριση δύσκολων αποφάσεων, με τις οποίες θα εξυγιάνουμε το Μετοχικό Ταμείο για να μπορεί να επιβιώσει. Αυτό ως πρώτο επίπεδο, γιατί στρατηγικά θα υπάρξουν και πιο δυναμικές στρατηγικές και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο των Μετοχικών Ταμείων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό συνάδελφο και φίλο Ευάγγελο Βενιζέλο, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία μαζί του. Ένα χρόνο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαχειριστήκαμε ένα νευραλγικό και ευαίσθητο εθνικά Υπουργείο.

Μαζί, αναπτύξαμε μια σχέση όχι απλά πολιτικής συνεργασίας, αλλά μια σχέση -τουλάχιστον εγώ έτσι τη νιώθω- συνεχούς μαθητείας και τον ευχαριστώ γι'αυτό και για την αμοιβαία εμπιστοσύνη που καλλιεργήσαμε  αυτή τη χρονιά.

Δουλέψαμε διαχειριστικά κυρίως όμως πολιτικά και στρατηγικά για να αλλάξουμε πολλές από τις γκρίζες πλευρές της λειτουργίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί για να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο και φιλόδοξο έργο, το οποίο έχουμε σχεδιάσει και για την επόμενη περίοδο στο Υπουργείο.

Τέλος ευχαριστώ όλους και όλες για τη συνεργασία που είχαμε αυτή τη χρονιά, ευελπιστώντας ότι η συνεργασία αυτή θα είναι απρόσκοπτη και την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ.

 

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Μιλήσατε για τον προϋπολογισμό και μιλήσατε για μια «δωρεά», σε εισαγωγικά το θέτω, ενός δισ. ευρώ. 

 Ευ. Βενιζέλος: Ναι, σαφώς εντός εισαγωγικών.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Είναι προφανές. Η οποία στη συνέχεια, αν κατάλαβα καλά, προκύπτει από τις μειώσεις των πληρωμών...

 Ευ. Βενιζέλος: Από την κλιμάκωση των παραλαβών. Οι παραλαβές είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό του ελλείμματος και έχουμε κλιμακώσει έτσι τις παραλαβές, χωρίς να θίξουμε σε τίποτα το πραγματικό αντικείμενο, αυτό όλο με μια νομικολογιστική διευθέτηση, προκειμένου να διευκολύνουμε τη χώρα, χωρίς να θίγονται σε τίποτα οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, δεν κάνουμε

 Ευ. Βενιζέλος: Όχι, εντάξει.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Όχι, εννοώ δεν κερδίζουμε, απλά μετακυλύουμε.

 Ευ. Βενιζέλος: Ναι, αλλά οι ληκτότητες του χρέους έχουν πολύ μεγάλη σημασία, οι στόχοι οι δημοσιονομικοί κάθε χρονιάς, σε σχέση με το έλλειμμα, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Δεκάδες ερωτήσεις, μία στον κ. Μπεγλίτη, αν μου επιτρέπετε κ. Υπουργέ. Περιμένουμε να μας πείτε κ. Αναπληρωτά, τι και ποιοι έκαναν περιουσίες και ποιοι έκαναν πολιτικές  πάνω στους εξοπλισμούς, μια δήλωση την οποία κάνατε εσείς και δε μας την έχετε συμπληρώσει. Ευχαριστώ.

Π. Μπεγλίτης: Η καθυστέρησή μου οφείλεται στο σοβαρό προβληματισμό που έχω για το πού θα δώσω την αποκλειστικότητα.

 Ευ. Βενιζέλος: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, τι θέλετε να κάνουμε ακριβώς; Θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις πάνω στον απολογισμό;

Β. Βρυώνης (Flash): Σχετικά με την ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος, ποια είναι η δική σας γνώμη και αν υπάρχουν στοιχεία, πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Μπεγλίτης.

 Ευ. Βενιζέλος: Εμείς ήρθαμε εδώ για να επιβάλλουμε εγγυήσεις απόλυτης διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση του αμυντικού τομέα. Και αυτό το κάνουμε. Για όλα ενημερώνουμε τη Βουλή και είμαστε σε στενή συνεργασία με τις εξεταστικές επιτροπές και με τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Για όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και είναι ανοιχτά πολλά θέματα.

Από εκεί και πέρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα λάβουμε αστυνομικού ή εισαγγελικού ή δικαστικού χαρακτήρα αποφάσεις. Εμείς συνεργαζόμαστε πλήρως, δίνουμε όλα τα  στοιχεία και διεξάγουμε και τη δική μας, ας το πω έτσι, έρευνα ώστε να αποφεύγουμε λάθη ή εσφαλμένες εκτιμήσεις του παρελθόντος, να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα και να κάνουμε ορθολογικές και αξιόπιστες πολιτικές, οι οποίες μπορούν να γίνουν  συναινετικά δεκτές από τη Βουλή.

Θέλω να σας πω ότι όλα τα θέματα που εισήχθησαν στην Επιτροπή Εξοπλισμών του Κοινοβουλίου, έγιναν δεκτά με ευρύτατη πλειοψηφία, στην οποία μετείχε και η Αξιωματική Αντιπολίτευση και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.

Σε δε θέμα των ναυπηγείων είδατε πώς εξελίχθηκε η συζήτηση, δεν ετέθη κανένα μείζον ζήτημα, ήταν εντοπισμένη η διαφωνία, υπερψηφίστηκε και από το ΛΑΟΣ η συμφωνία, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι ήταν εξαιρετικά προσεκτικά διατυπωμένη η θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ως εκ τούτου μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το συναινετικό και διαφανές κλίμα των τελευταίων δώδεκα μηνών. Και, όπως σας είπα, για όλα τα θέματα του παρελθόντος, εφοδιάζουμε με όλο το υλικό και τις πληροφορίες και τη Βουλή και την εισαγγελία και τους ανακριτές.

Κ. Αττίας (Alter): Δύο ερωτήματα έχω. Θα ήθελα πάνω σε αυτό που συζητάμε, να μου πείτε αν συμμερίζεστε και μια άλλη άποψη που κυκλοφορεί για τα εξοπλιστικά και την οποία βλέπω σήμερα σε μια μεγάλη εφημερίδα και η οποία λέει ότι οι στρατηγοί πιέζουν για μεγαλύτερες προμήθειες, όπως τα παιδάκια που κάθε φορά απαιτούν καινούρια παιχνίδια, για να κάνουν το κομμάτι τους στα άλλα παιδάκια. Αν δηλαδή έχετε δει ότι στο ΕΜΠΑΕ υπήρχε μια τέτοια διάσταση και αν συμφωνείτε με τέτοιες απόψεις. Και το δεύτερο, αν η περιστολή, η ανακατανομή των πληρωμών στα εξοπλιστικά, πρέπει να συνοδευτεί κατά τη γνώμη σας και με άλλα μέτρα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή αν βλέπετε ότι χρήζει βελτίωσης και σε άλλους τομείς.

 Ευ. Βενιζέλος: Ο προϋπολογισμός;

Κ. Αττίας (Alter): Ο προϋπολογισμός, όχι του Υπουργείου.

 Ευ. Βενιζέλος: Τώρα έχετε θέσει τρία διαφορετικής τάξεως θέματα.

Κ. Αττίας (Alter): Επειδή γνωρίζουμε την τοποθέτησή σας όπως τη διαβάσαμε...

 Ευ. Βενιζέλος: Θα σας πω. Καταρχάς διαφωνώ πλήρως με την εκτίμηση που μου μεταφέρατε, σε σχέση με τη συμπεριφορά των επιτελείων. Τα επιτελεία, δεν ξέρω τι συνέβαινε στο παρελθόν, έχουν πλήρως αποδεκτεί ή και υιοθετήσει με μεγάλη χαρά, τη νέα λογική, τα νέα κριτήρια, το νέο νομικό πλαίσιο.

Οι επεξεργασίες τους είναι πάρα πολύ σοβαρές και πάρα πολύ προσεγμένες. Βεβαίως θα αλλάξει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό και θα αντιμετωπιστεί το θέμα διαφορετικά στην αφετηρία του. Δηλαδή στις ίδιες τις μελέτες καθορισμού προγράμματος.

Το αποτέλεσμα των επεξεργασιών τους για την επαναξιολόγηση του ΕΜΠΑΕ  σε δεκαπενταετή βάση, χωρίς να έχει αλλάξει ο νόμος, είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Και αποτελεί μια υπεύθυνη αφετηρία, για να μπούμε στο νέο νόμο από μηδενική βάση. Έτσι μπορούμε να τελειώσουμε και πολύ γρήγορα την επεξεργασία αυτή.

Γι’ αυτό σας είπα ότι μπορούμε μέσα στο Νοέμβριο να έχουμε απόφαση του ΚΥΣΕΑ για τη νέα πολιτική εθνικής ασφάλειας και άμυνας και μπορούμε μέχρι το τέλος του χρόνου, να παρουσιάσουμε τη νέα δομή δυνάμεων.

Το δεύτερο ερώτημά σας στην πραγματικότητα είναι, μου ζητάτε ένα σχόλιο για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του 2011 είναι ένας προϋπολογισμός ανάγκης. Εφαρμόζουμε ένα σχέδιο δημοσιονομικής διάσωσης της χώρας.

Η άποψή μου είναι και νομίζω ότι αυτό απηχεί και την άποψη της Κυβέρνησης συνολικά, πως πρέπει το 2011, εκτός από έτος δημοσιονομικής ανασυγκρότησης και διάσωσης, να είναι και έτος της ελληνικής πραγματικής οικονομίας.

Πρέπει να στηρίξουμε όλους τους τομείς που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ΑΕΠ. Που είναι οι πραγματικές ιστορικές ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας.

Θα υιοθετηθούν από την κοινωνία όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές, θα πάμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Ώσπου να γίνει αυτό όμως, πρέπει να αντέξει η πραγματική οικονομία την πίεση της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πρέπει η παραοικονομία να ενταχθεί στην επίσημη οικονομία, διατηρώντας στο μέτρο του δυνατού το δυναμισμό της, γιατί τον χρειαζόμαστε μέσα στην επίσημη οικονομία.

Άρα πρέπει να στηρίξουμε και θα στηρίξουμε τον τουρισμό, την οικοδομή και τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και ιδίως στο επίπεδο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τις τράπεζες ή κυρίως από τις τράπεζες, γιατί οι ίδιες είναι πολύ διστακτικές στη διοχέτευση ρευστότητας και στην πιστωτική επέκταση, αυτό θα το πετύχουμε και με άλλα εργαλεία, νομοθετικά, διοικητικά.

Με εργαλεία όπως τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, το ΕΣΠΑ κλπ. Έχουμε στα χέρια μας εργαλεία, ώστε το 2011 να αντέξει στην πίεση και να πετύχουμε στην πρόγνωσή μας που είναι πως η ύφεση δε θα ξεπεράσει το -2,7%.

Γιατί αυτό είναι καθοριστικό για την επιτυχία όλου του προγράμματος. Και για να υπάρξει και ένα κλίμα αισιοδοξίας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η οικονομική και η κοινωνική ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, για την ίδια την πραγματική οικονομία.

Χ. Τσιγουρής (Mega): Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία από αυτές, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που δεν κάνατε στο χρόνο που πέρασε.

 Ευ. Βενιζέλος: Ο κατάλογος αυτών που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει, είναι πάντα πολύ μεγαλύτερος από τον κατάλογο αυτών που έγιναν. Εμείς επιλέγουμε προτεραιότητες. Αλίμονο αν ισχυριστούμε ότι κάνουμε τα πάντα.

Όχι, είχαμε προσεκτικά επιλεγμένες προτεραιότητες, τις ανακοινώσαμε στη Βουλή και με συνέπεια εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα και θα συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε.

Χ. Τσιγουρής (Mega): Η δεύτερη ερώτησή μου είναι πολιτικού περιεχομένου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αν, επειδή για πολλά κόμματα με εξαίρεση τον κ. Κουβέλη και τον κ. Καρατζαφέρη, θα έχουν χαρακτήρα η ψήφος αντί – μνημονιακό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δώσει χαρακτήρα πολιτικό στις περιφερειακές εκλογές, θέλω να σας ρωτήσω αν φοβάστε μια αποδοκιμασία των επιλογών της Κυβέρνησης.

 Ευ. Βενιζέλος: Κάθε εκλογική διαδικασία διακρίνεται σε δύο φάσεις. Είναι η φάση πριν από τις εκλογές, όπου όλοι επιμένουν στο θεσμικό χαρακτήρα κάθε εκλογικής διαδικασίας.

Ο θεσμικός χαρακτήρας είναι συγκεκριμένος. Πρόκειται για ανάδειξη περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Υπάρχει όμως και η φάση μετά τις εκλογές. Όλοι δελεάζονται και προβαίνουν σε μια πολιτική ερμηνεία, η οποία υπερβαίνει το θεσμικό χαρακτήρα των εκλογών.

Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανείς από πριν και θα έλεγα ότι καλό είναι να το αποφεύγει και εκ των υστέρων. Διότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι έχει στο μυαλό του ο πολίτης και πολύ συχνά σε αυτές τις διαδικασίες, ισχύει ο κανόνας της ετερογωνίας των σκοπών.

Εμείς θέλουμε προοδευτικές και άξιες διοικήσεις στις περιφέρειες και τους δήμους. Θέλουμε τοπικές κοινωνίες με άποψη. Θέλουμε τοπικές κοινωνίες ικανές να διαχειριστούν το μέλλον τους.

Αυτό θα μας έκανε ευτυχείς. Το να υποτάξουμε την ελληνική κοινωνία και το εκλογικό σώμα σε ένα τεχνητό δίλημμα, ναι ή όχι στον στο μνημόνιο, συνιστά μια παραφθορά, συνιστά δηλαδή ένα ψευδές δημοψήφισμα, το οποίο δεν πρόκειται να διεξαχθεί στις 7 και στις 14 Νοεμβρίου.

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν τώρα ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας στο συγκεκριμένο Υπουργείο, που έχει ιδιαιτερότητες που δεν έχουν άλλα Υπουργεία, αν έχετε μετανιώσει ίσως για κάποιους χαρακτηρισμούς που στο παρελθόν απευθύνατε προς στρατιωτικούς, οι οποίοι είναι οι άμεσοι συνεργάτες σας. Και τώρα, ένα χρόνο μετά, έχοντας αυτή την καθημερινή τριβή με αυτούς τους ανθρώπους, αν έχετε αλλάξει κατάτι τη γνώμη σας. Και ένα δεύτερο ερώτημα προς τον κ. Μπεγλίτη, αν μου επιτρέπετε. Είπε προηγουμένως, αναφερόμενος στα μετοχικά ταμεία, ότι δε θα φοβηθούμε να διαχειριστούμε δύσκολες αποφάσεις. Μήπως υπάρχει περίπτωση να μας πείτε προς ποια κατεύθυνση θα είναι ίσως αυτές οι αποφάσεις για τη διάσωση των ταμείων; Σας ευχαριστώ πολύ.

 Ευ. Βενιζέλος: Με την άδεια του κ. Μπεγλίτη θα σας πω μια κουβέντα κι εγώ για τα ταμεία. Όπως ξέρετε, τώρα στόχος της Κυβέρνησης είναι να διαχειριστεί τα επικουρικά ταμεία.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα κάνει, κάνει μια εργώδη προετοιμασία για όλα τα επικουρικά ταμεία. Έτσι έχουμε κι εμείς υποχρέωση, ως εποπτεύοντες των δικών μας επικουρικών ταμείων, να κάνουμε το ίδιο, μέσα στο ρεύμα που διαμορφώνει το Υπουργείο Εργασίας, με τους καλύτερους πάντα όρους για το στρατιωτικό προσωπικό και τους αποστράτους.

Όπως ακριβώς διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο την κύρια σύνταξη, στον κώδικα των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, το ίδιο θα κάνουμε με τον κ. Μπεγλίτη σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και για τα δικά μας επικουρικά ταμεία που είναι τα μετοχικά ταμεία. Δε θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω αυτό αρκεί.

Είναι πλούσια η ερώτησή σας γιατί εσείς είστε ένας παλαιός συντάκτης του χώρου. Πώς υιοθετείτε απόψεις των blogs ή παραπολιτικά σχόλια περί χαρακτηρισμών του Υπουργού; Πώς το υιοθετείτε αυτό;

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Καταρχάς δεν υιοθετώ, έχω την προσωπική εικόνα απ’ αυτά που διάβασα.

 Ευ. Βενιζέλος: Αυτά που γράφετε, τα διαβάζετε μετά και αποκτάτε μια προσωπική εικόνα;

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Αυτά που είχα διαβάσει απ’ τις δικές δηλώσεις κ. Υπουργέ.

 Ευ. Βενιζέλος: Ποια δήλωση;

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Που είχατε κάνει απ’ το Λουξεμβούργο.

 Ευ. Βενιζέλος: Δήλωση για το πτητικό; Για τη στάση των πιλότων;

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Μάλιστα, αυτό εννοώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Όχι, αυτά ισχύουν απολύτως και τα έχω εξηγήσει σε όλο το ιπτάμενο προσωπικό.

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Εγώ σε αυτά αναφερόμουν.

 Ευ. Βενιζέλος: Πιστεύω ότι το ιπτάμενο προσωπικό παρασύρθηκε εκείνη την ημέρα, τους μεταχειριζόμαστε όπως τους αξίζει, ως λεβέντες, ως ήρωες. Κάνουμε το καλύτερο γι’ αυτούς. Το αποδείξαμε στην πράξη. Αυτό αφορά τη στάση της πολιτείας, το πτητικό επίδομα και το δημόσιο έπαινο της πατρίδας για το ιπτάμενο προσωπικό όλων των κλάδων.

Απεργία ή στάση εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις απαγορεύεται, είναι ποινικό αδίκημα. Και όποιος μετέχει και ιδίως όποιος παρασύρει, έχει τεράστιες ευθύνες. Αυτό κακώς συνέβη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Θα τιμωρήσετε τους υπεύθυνους κ. Υπουργέ;

 Ευ. Βενιζέλος: Τελείωσε αυτό το θέμα των υπευθύνων. Τελείωσε.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Γιατί τους χαρακτηρίσατε υπεύθυνους.

 Ευ. Βενιζέλος: Τελείωσε. Κοιτάξτε, δε χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια. Το θέμα το χειρίστηκαν τα Επιτελεία, οι Κλάδοι και το χειριστήκαμε και εμείς όπως έπρεπε. Δεν είμαι αρμόδιος για τη διεξαγωγή ΕΔΕ. Είμαι αρμόδιος να εφαρμόζω το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα εφαρμόζεται υπέρ του προσωπικού.

Γι’ αυτό έχουν δικαίωμα ακρόασης, έχουν δικαίωμα δικαστικής προστασίας, έχουν δικαίωμα να δέχονται αιτιολογημένες αποφάσεις, έχουν όλα τα συνταγματικά δικαιώματα, αλλά υπάρχει και ένα ειδικό συνταγματικό πλαίσιο για το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το υπερβεί. Γιατί αλλιώς η πατρίδα αυτή δε θα έχει το θώρακά της.

Και υπάρχει κανείς αξιωματικός, κανείς υπαξιωματικός που δε θέλει μια θωρακισμένη πατρίδα με Εθνική Άμυνα και Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης; Όχι. Πιστεύω ότι έγινε ένα λάθος, ας το ξεχάσουμε. Έγινε πάντως απ’ αυτούς.

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Μαθαίνουμε όμως έγινε ΕΔΕ και βρέθηκαν και τα αποτελέσματα.

 Ευ. Βενιζέλος: Δε θέλω να κάνω σχόλιο. Άλλωστε όπως έχει πει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δε λέγονται και πράγματα που λέγονται και δε γίνονται. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτούς της πρώτης κατηγορίας που κάνουν και δε λένε.

Κ. Αττίας (Alter): Κύριε Υπουργέ αν μου επιτρέπετε, μας λέτε ότι οι πιλότοι που πετάνε και διαχειρίζονται καθημερινά το αν θα έχουμε ειρήνη ή πόλεμο σε αυτή τη χώρα, γιατί μια αστοχία τους μπορεί να μας φέρει σε μια εμπόλεμη κατάσταση, είναι τόσο εύκολο να παρασυρθούν;

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν είναι εύκολο.

Κ. Αττίας (Alter): Έχουν τόσο χαλαρή κρίση;

 Ευ. Βενιζέλος: Η προσωπική μου επαφή σε όλες τις Πτέρυγες και Μοίρες που επισκέφθηκα μου έχει αφήσει μία λαμπρή και τρυφερή εικόνα για όλο το ιπτάμενο προσωπικό. Αλλά υπάρχουν και στιγμές οι οποίες είναι ατυχείς. Υπήρχε μια ατυχής στιγμή για την οποία ευθύνονται πολύ λίγοι άνθρωποι. Αυτών των ανθρώπων τις ευθύνες δεν τις ξεχνάμε. Γιατί θίγουν τον πυρήνα της δημοκρατικής νομιμότητας. Αλλά αυτό δεν αφορά το 99,999 και βάλε % του ιπτάμενου προσωπικού.

Γ. Κοκκινίδης (Αδέσμευτος Τύπος): Σύμφωνα με τα όσα είχατε πει παλαιότερα, θα προχωρήσετε σε μια ενοποίηση των μετοχικών δανείων.

 Ευ. Βενιζέλος: Σας είπα. Όταν έχουμε το σχέδιο θα το παρουσιάσουμε.

Γ. Κοκκινίδης (Αδέσμευτος Τύπος): Και σήμερα απ’ ότι κατάλαβα…

 Ευ. Βενιζέλος: Όταν έχουμε το σχέδιο θα το παρουσιάσουμε. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Κύριε Υπουργέ είπατε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα προηγουμένως αναφορικά και δώσατε και μία είδηση, αναφορικά με τις αποκρατικοποιήσεις. Η είδηση αφορά βέβαια την ΕΑΒ, γιατί μέχρι τούδε δεν ήταν γνωστή ότι υπήρχε.

 Ευ. Βενιζέλος: Κύριε Γκουριώτη για να μη γίνει παρεξήγηση, για την ΕΑΒ, τα ΕΑΣ και την ΕΛΒΟ, θα οριστούν σύμβουλοι οι οποίοι θα μας προτείνουν απροκατάληπτα την καλύτερη λύση.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Αντιληπτό πλήρως και πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα;

 Ευ. Βενιζέλος: Ναι, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πιεζόμεθα για όλες τις εταιρείες. Θέλουμε το ταχύτερο να γίνει ό,τι είναι να γίνει.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Μπορούμε να το χρονοθετήσουμε;

 Ευ. Βενιζέλος: Όχι, έχουμε συζητήσει με τον κ. Μπεγλίτη για το θέμα αυτό, έχουμε δώσει τις προδιαγραφές που θέλουμε προκειμένου να γίνει η αναζήτηση των καταλλήλων συμβούλων στη διεθνή αγορά, γιατί πρέπει να έχουν εμπειρία από αμυντική βιομηχανία. Στα χαρτιά που έχουμε ετοιμάσει περιγράφουμε τι σε πολύ γενικές γραμμές φανταζόμαστε και θέλουμε. Όλα αυτά πιέζουν είναι επείγοντα.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Πάντως και εσείς και το Υπουργείο Οικονομικών στο οποίο ανήκει η ΕΛΒΟ και η ΕΑΒ…

 Ευ. Βενιζέλος: Και εμείς ανήκουμε. Όλοι ανήκουμε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Καλά και εμείς θα ανήκουμε δυστυχώς, καλώς ή κακώς. Αλλά είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε.

 Ευ. Βενιζέλος: Προφανώς. Προφανέστατα. Αλίμονο. Μου διευκρινίζει ο κ. Μπεγλίτης, επαναλαμβάνω, απροκατάληπτα, πάμε στην καλύτερη λύση. Δεν είπαμε αναγκαστικά αποκρατικοποιήσεις. Μπορεί να είναι μικτά σχήματα συνεργασίας, μπορεί να είναι μέτοχος μειοψηφίας, μπορεί να είναι κοινοπραξίες. Το καλύτερο σχήμα.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Έτερον εκάτερον και ελπίζει και ο ελληνικός λαός για το καλύτερο.

Δ. Αντωνίου (Καθημερινή): Κύριε Υπουργέ, είναι επιθυμία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ το νέο δόγμα να συμπυκνωθεί σε ένα κείμενο 10 σελίδων. Μας βρίσκει σύμφωνους μια τόσο συνοπτική παρουσίαση;

 Ευ. Βενιζέλος: Κυρία Αντωνίου το προσχέδιο δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει θα έχουμε τη δυνατότητα δύο συναντήσεων και δύο συζητήσεων. Η μία είναι για τις 14 του μηνός στο πλαίσιο της κοινής Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και να μια ακόμη είδηση. Στις 21 Οκτωβρίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Πέμπτη, ο κ. Ράσμουνσεν θα είναι στην Ελλάδα, θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό και με τον κ. Δρούτσα και με εμένα και θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Το είχα λησμονήσει στην εισαγωγή. Το λέω τώρα που με ρωτήσατε.

Κ. Ζηλάκος (Ριζοσπάστης): Θέλω να πάμε λίγο πιο έξω σε ένα ευρύτερο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή στο Στρασβούργο συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης όπου έχει τεθεί ένα ψήφισμα όπου στην ουσία θέτει υπό αμφισβήτηση και αναθεωρεί βασικές αρχές περί δημοκρατικών δικαιωμάτων. Εάν είστε γνώστης θα ήθελα την τοποθέτησή σας.

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν είμαι δυστυχώς. Είμαι γνώστης μόνο δημοσιογραφικών δημοσιευμάτων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση. Διέπεται από κανόνες του διεθνούς δικαίου και κυρίως από την ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα με εξέπληττε οποιαδήποτε απόκλιση απ’ αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Αλλά το θέμα το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Αμύνης δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Κύριε Υπουργέ, υπαινιχθήκατε προηγουμένως ότι επί της ουσίας το 2010 ήταν ένας χαμένος χρόνος για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

 Ευ. Βενιζέλος: Όχι-όχι, δεν είπα έτσι. Είπα ότι το 2010 είχε μία αδήριτη προτεραιότητα, τη δημοσιονομική διάσωση.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Υποθέτω ότι επειδή το 2011 είπατε πως θα ανακηρυχθεί έτος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας…

 Ευ. Βενιζέλος: Αντίστροφα, είπα, με συγχωρείτε, να τα ξαναπώ για να μην έχουμε καμιά παρεξήγηση.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Είπατε ότι το 2011 εκτός από έτος διάσωσης αν θυμάμαι καλά…

 Ευ. Βενιζέλος:  Που εξακολουθεί να είναι, θέλουμε να είναι έτος πραγματικής οικονομίας.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: Δώσατε σημαντικές συστάσεις, συμβουλές, παροτρύνσεις στους συναδέλφους σας που έχουν τα χαρτοφυλάκια αυτά.

 Ευ. Βενιζέλος: Και εμείς επηρεάζουμε την πραγματική οικονομία.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Προφανώς. Τίθεται όμως ένα ερώτημα πραγματικά. Είχατε κάνει αυτή την εισήγηση παλαιότερα, τους προηγούμενους μήνες στο Υπουργικό Συμβούλιο; Και ένα δεύτερο σκέλος αν μου επιτρέπετε.

 Ευ. Βενιζέλος: Κύριε Πολλάτο, δε διστάζω να τοποθετούμαι σε όλες τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και των Διυπουργικών Επιτροπών είτε αυτές είναι τυπικές, είτε άτυπες και λέω την άποψή μου όσο μπορώ πιο ολοκληρωμένα και καθαρά. Και την άποψή μου τη λέω και μέσα στα κυβερνητικά όργανα και δημόσια και είναι η ίδια άποψη. Δε λέω άλλη μέσα, άλλη έξω.

Την προηγούμενη χρονιά έχω κάνει νομίζω όχι παραπάνω από 4 τηλεοπτικές εμφανίσεις. Τοποθετήθηκα σε αυτές με πολύ μεγάλη σαφήνεια… και νομίζω ότι η κοινή γνώμη εισέπραξε στο μέτρο των δυνάμεών μου ένα μήνυμα που βοηθάει την εθνική προσπάθεια με υπεύθυνο και συνειδητό τρόπο, γιατί πρέπει να έχουμε όλοι γνώση του πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε και να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό και αυτό επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση.

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Αν μου επιτρέπετε ένα δεύτερο σκέλος σε σχέση και με τους καλούς λόγους που ανταλλάξατε με τον κ. Μπεγλίτη. Δε θέλω να σας βάλω στη θέση να το σχολιάσετε, αλλά πραγματικά εσείς χειριστήκατε και την υπόθεση των υποβρυχίων, των ναυπηγείων του Σκαραμαγκά, μια ομολογουμένως απ’ όλα τα κόμματα δύσκολη υπόθεση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτά που άκουσα από τον κ. Κεφαλογιάννη στη Βουλή ουσιαστικά σας αποθεώνει για το χειρισμό σας, μου έκαναν εντύπωση. Εσείς από την εμπειρία σας αυτούς τους 12 μήνες, θεωρείτε ότι υπήρξαν κατασκευασμένες ανάγκες;

 Ευ. Βενιζέλος: Αναφέρεστε γενικά κ. Πολλάτο;

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Αναφέρομαι σε όσα εσείς έχετε μπορέσει να διαπιστώσετε για τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρξαν κατασκευασμένες ανάγκες;

 Ευ. Βενιζέλος: Διαχρονικά;

Μ. Πολλάτος (Πρώτο Θέμα): Διαχρονικά, ναι.

 Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, η αξιολόγηση που μπορώ να κάνω και νομίζω ότι μοιραζόμαστε την εκτίμηση αυτή απολύτως με τον κ. Μπεγλίτη, τα έχουμε συζητήσει κατ’ επανάληψη, συζητούμε καθημερινά, είναι ότι ναι, εάν μπορούσαμε από μηδενικής βάσεως να κάνουμε εκ των υστέρων, αναδρομικά τη σωστή δομή δυνάμεων και άρα το σωστό μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα εξοπλισμών, θα κάναμε άλλες επιλογές, θα είχαμε άλλες προτεραιότητες και θα είχαμε ένα πολύ μικρότερο δημοσιονομικό κόστος συνολικά.  Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε από τώρα και στο εξής.

Δε λέω ότι υπήρξε δόλος ή κακοπιστία, αλλά η ίδια η μέθοδος είναι αυτή που επηρεάζει το αποτέλεσμα. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία ν’ αλλάξεις τη μέθοδο και τη διαδικασία. Μπορεί να έχεις περιστατικά δόλου και σ’ ένα καλό πλαίσιο και σ’ ένα λιγότερο καλό πλαίσιο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως το θεσμικό πλαίσιο, η  μέθοδος, η διαδικασία να είναι καλή. Διαφανής και υπό διαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Χ. Καπούτσης (Αθήνα 984): Επειδή πριν από λίγο ανοίξατε το θέμα του Προϋπολογισμού της οικονομίας κτλ. και βέβαια τις περιφερειακές εκλογές, η ερώτησή μου είναι πόσο ευτυχής αισθάνεστε που έχετε συνυπογράψει το μνημόνιο το οποίο εφαρμόζεται, εάν φτάνουν σ’ εσάς η δυσαρέσκεια ή η ευαρέσκεια των Ελλήνων  πολιτών από την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, εάν φτάνει σ’ εσάς ότι έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο ανέργους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και εάν βρίσκετε άλλον τρόπο έκφρασης αυτής της δυσαρέσκειας σε πρώτη φάση πέρα από αυτές τις περιφερειακές εκλογές και εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Ευ. Βενιζέλος: Θεωρώ το ερώτημά σας και εύλογο και θεμιτό και σας απαντώ όσο μπορώ πιο καθαρά και ειλικρινά. Έχουμε, σας διαβεβαιώ, πλήρη συνείδηση της πραγματικότητος. Δε μας διαφεύγει τίποτα. Το πώς περνάει ο καθένας, σε όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει.

Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε μια πολιτική γιατί δεν υπάρχει άλλη συγκροτημένη και υπεύθυνη πολιτική. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος  και αυτό είναι το πρόβλημα της ιδεολογικής κρίσης που αυτή τη στιγμή ταλανίζει τη συντηρητική παράταξη, υπό όλες τις οργανωτικές της εκδοχές. Ξέρουμε όμως πολύ καλά επίσης ότι έχουμε συνάψει εκ των πραγμάτων μια θεμελιώδη πολιτική συμφωνία με την ελληνική κοινωνία, με τον ελληνικό λαό.

Ο ελληνικός λαός αποδέχεται εν τέλει το κόστος των μέτρων, περικοπές του εισοδήματός του, μείωση του επιπέδου ζωής του, μείωση των ευκαιριών του. Θέλει όμως ένα αντάλλαγμα που ξέρουμε ότι πρέπει να δώσουμε. Το πρώτο αντάλλαγμα είναι να διασφαλίσουμε πως η χώρα δε θα χρεοκοπήσει, δε θα εισέλθει σε δημοσιονομική περιδίνηση ανεξέλεγκτη. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε πετύχει.

Δεύτερο αντάλλαγμα: Ο κόσμος πρέπει να βλέπει ένα φως στο τούνελ, πρέπει να ξέρει ότι αυτή η προσπάθεια έχει τέλος, έχει ορίζοντα, ότι θα βγούμε στο ξέφωτο. Και αυτό είναι που αγωνιζόμαστε να διασφαλίσουμε με τους καλύτερους όρους και στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αυτό συνδέεται με τη νομιμοποίηση μας, από αυτό εξαρτάται η σχέση μας με την κοινωνία, πρόκειται  για μια σχέση που δοκιμάζεται καθημερινά, ξέρουμε πόσο λεπτή είναι και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να τιμήσουμε αυτή τη συμφωνία.

Λ. Δημάκας (Τα Νέα): Το ερώτημά μου είναι αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προεργασία για τα  ΣΔΙΤ που αναφερθήκατε, σε ποιους τομείς.

 Ευ. Βενιζέλος: Βρήκαμε νομίζω να υπάρχουν 3 φάκελοι ΣΔΙΤ που τους επαναξιολογήσαμε σε συνεργασία με το γενικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει το τότε Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, νυν Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τώρα διερευνούμε και ορισμένες άλλες υποθέσεις, μου είχε υποβληθεί νομίζω την προηγούμενη φορά, πράγματα η ΓΔΟΣΥ ζήτησε την άδειά μας να προετοιμάσει ένα φάκελο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, που εξυπηρετεί τις Ένοπλες Δυνάμεις και την οικονομία της χώρας χωρίς να φύγε βέβαια το περιβάλλον και όλα αυτά. Θα το δούμε, είναι στη φάση της διερεύνησης. Επρόκειτο για μια έναρξη διερευνητικής διαδικασίας. προσπαθούμε τέτοια θέματα να λύσουμε.

Λ. Δημάκας (Τα Νέα): Δε μας είπατε, ειδικά στην εφαρμογή του νόμου πότε και με πόσο αριθμό..

 Ευ. Βενιζέλος: Ποιου νόμου; Του καινούργιου νόμου περί ιεραρχίας και προαγωγών ή τα άλλα κεφάλαιά του;

Λ. Δημάκας (Τα Νέα): Περί ιεραρχίας και προαγωγών αλλά στο θέμα που αφορά τους ειδικούς Έφεδρους Οπλίτες.

 Ευ. Βενιζέλος: Τώρα θα μας πουν τα επιτελεία τις ανάγκες τους για να μπορέσουμε να κατανείμουμε τα κονδύλια που έχουμε σε ΕΠΟΠ, ΟΒΑ και ΕΦΟΠ.

Λ. Δημάκας (Τα Νέα): Θα είναι μέσα στο 2010 κάποιες προκηρύξεις;

 Ευ. Βενιζέλος: Δε μπορώ να το πω αυτό.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Ξέρετε κ. Υπουργέ, τόση ώρα που σας άκουγα εδώ και που σας βλέπω όλους, βλέποντας τ’ άσπρα μαλλιά του Τσακίρη, την καράφλα του Λουκά, κλείνουμε σε λίγους μήνες στην τρίτη δεκαετία στο Υπουργείο Άμυνας και μπαίνουμε στην τέταρτη. Και λέω: Αν δεν έχουμε εμείς την πολυτέλεια να λέμε μερικές κουβέντες και τα πράγματα με τ’ όνομά τους τότε ποιοι το έχουν; Οι νεότεροι; Εγώ οφείλω λοιπόν να σας πω και να ομολογήσω ότι στον ένα χρόνο παρουσίας σας στο Υπουργείο Άμυνας δεν πλήξαμε. Όχι όμως μόνο από την πληθωρικότητά της, από την ευστροφία σας, από την παραγωγικότητά σας που όντως σας καθιστούν ως μια αξιόλογη ηγεσία. Δεν πλήξαμε όμως και από το γεγονός ότι είχαμε την έγνοια πότε θα μας κάνετε τη ζαβολιά.  Γιατί κ. Υπουργέ, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, έχει τη μαεστρία να αμπαλάρετε στο χαρτί νόμους και φιρμάνια τα οποία όμως και εσείς ο ίδιος τα εφαρμόζετε όπως σας βολεύει. Κώδικας για παράδειγμα συμπεριφοράς  και διαφάνειας για τους εξοπλισμούς. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι ένα χρόνο μετά, οι πλασιέδες, κυρίως οι απόστρατοι, μπαινοβγαίνουν ανενόχλητοι όπου θέλουν.  Αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ λαμβάνονται δια περιφοράς και η είδηση διαρρέει στα ΜΜΕ από τους ίδιους τους οπλάδες. Στην Κυανή Ακτή προσκαλούνται δημοσιογράφοι από τον κ. Σάββα και εσείς λίγες μέρες μετά, υπογράφετε τη σύμβαση για τα ναυπηγεία σε κλειστή τελετή εν κρυπτώ από τους δημοσιογράφους χωρίς τη συμμετοχή του Διευθυντή Εξοπλισμών, παρουσία φαντασμάτων του παρελθόντος. Παρ’ ό,τι λοιπόν θεωρώ θετική τη γενικότερη περπατησιά ας στο Υπουργείο Άμυνας, δε μπορώ να παραβλέψω ορισμένα στραβοπατήματά σας. Σας το λέω γιατί κάθε είδηση που θα βγαίνει από σας πρέπει να περνάει μέσα από τα σωστά κανάλια, που είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, οι στρατιωτικοί συντάκτες. Δε μπορούμε εμείς να ενημερωνόμαστε για παράδειγμα ότι υπέγραψε το ΚΥΣΕΑ την τελική απόφαση για τους κινητήρες των F16 απ’ τον κ. Πλέσσα. Δε μπορούμε να ενημερωνόμαστε από τη Rheinmetall ότι υπογράφηκε το ΚΥΣΕΑ. Δεν το ανέχομαι, το θεωρώ casus belli. Πώς να το κάνουμε; Είναι οι καιροί πολύ πονηροί. Και για εσάς και για μας. Μας έχει η κοινωνία στο σκοπευτικό όλους. Γιατί να μη δείχνουμε ότι είμαστε έντιμοι αφού είμαστε στην πραγματικότητα;

 Ευ. Βενιζέλος: Πολύ καλό ήταν αυτό, αρχίζω από το πρώτο, ότι πρέπει να γιορτάσουμε τη μακροχρόνια παρουσία αρκετών συντακτών που είναι διαπιστευμένοι εδώ και να τους τιμήσουμε για τη συμβολή τους στην ενημέρωση της κοινής γνώμης επί τόσα πολλά χρόνια. Και θα συνεργαστώ με τα επιτελεία και με τη Διεύθυνση Ενημέρωσης να το οργανώσουμε...

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Δε θέλουν να μας βλέπουν αυτοί κ. Υπουργέ.

 Ευ. Βενιζέλος: Πρέπει δε να πω ότι έχω ψηφίσει και μια διάταξη στο νόμο αυτόν, που επιτρέπει στον Υπουργό με πρόταση του ΣΑΓΕ να απονέμει το βαθμό του εφέδρου ταξίαρχου ή του εφέδρου υποστρατήγου σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και υπεράσπιση των Ενόπλων Δυνάμεων!

Όλα τα άλλα που είπατε με πολύ ωραίο και γλαφυρό τρόπο τα παίρνω όλα τοις μετρητοίς. Όλα.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Να τα παίρνετε.

 Ευ. Βενιζέλος: Και θα σας απαντήσω όσο μπορώ και θα διερευνήσω όσα δεν τα έχω υπόψη μου. Προσέξτε τώρα, ο Κώδικας δεοντολογίας υπάρχει για να εφαρμόζεται. Έχω πει κατ’ επανάληψη σε όλους τους κλάδους και στο ΓΕΕΘΑ να μην κυκλοφορούν απόστρατοι και να μην αξιοποιούν την ημέρα κατά την οποία δικαιούνται να εισέρχονται χωρίς ειδική άδεια, προκειμένου να ενεργούν ως εκπρόσωποι επιχειρηματικών συμφερόντων.

Μου λέτε τώρα ότι αυτό γίνεται ερήμην της πολιτικής ηγεσίας. Θα το διερευνήσω εις βάθος και θα επιβάλλω κυρώσεις και θα το απαγορεύσω σε συνεργασία με τον κ. Μπεγλίτη, απολύτως και υποδειγματικά.

Και καλώ τους αποστράτους οι οποίοι έχουν σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, να μην επικαλούνται την ιδιότητά τους του απόστρατου αξιωματικού, γιατί αυτό είναι ασυμβίβαστο με το ήθος του Έλληνα αξιωματικού, ακόμη κι αν κατά νόμο μετά την πάροδο πενταετίας μπορεί να αναπτύσσεται παρόμοια δραστηριότητα. Πέρα από το νόμο υπάρχουν και οι παραδόσεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μου λέτε επίσης ποιοι παρέστησαν στην τελετή υπογραφής. Οι ίδιοι που παρέστησαν και ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην ακρόαση του κ. Atzpodien και του κ. Safa. Πριν εισέλθουν στην αίθουσα, έκανα έλεγχο και εγώ προσωπικά. Συγκεκριμένα εάν αναφέρεστε στο δικηγόρο τον κ. Ανδρέα Μιτσή, θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι πριν εμφανιστεί στο Υπουργείο, είχαμε ζητήσει την πληρεξουσιότητά του η οποία και χορηγήθηκε, ενεργεί ως δικηγόρος της Αbu Dhabi Μar με έγγραφο πληρεξούσιο.

Αν αναφέρεστε σε κάποιον κύριο Λουκά ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή και στην τελετή υπογραφής, επειδή είχα τη συγκεχυμένη εικόνα ότι μπορεί να έχει κάποια σχέση με άλλο Υπουργείο, ή είχε στο παρελθόν, μου αποσαφηνίστηκε από την ΤhussenΚrupp ότι εδώ και πολύ καιρό ενεργεί ως έμμισθος υπάλληλός της.

Το πληροφορήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα στη Διαρκή Επιτροπή και ήταν παρών και στην τελετή υπογραφής. Η τελετή υπογραφής έγινε πολύ νωρίς στις 9:30 η ώρα, δεν επρόκειτο να ειπωθούν πράγματα πέρα των όσων ειπώθηκαν κατά την ακρόαση του κ. Atzpodien και του κ. Safa στη Διαρκή Επιτροπή και θεώρησα ότι δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε μια συνέντευξη για πολλοστή φορά γύρω από το θέμα αυτό. Ο μόνος λόγος ήταν τεχνικός επειδή ο κ. Παπακωνσταντίνου έπρεπε στις 10 η ώρα να υποστηρίξει το νομοσχέδιο για την περαίωση στη Βουλή.

Μου λέτε ότι πήγαν δημοσιογράφοι στην Κυανή Ακτή, κάποιοι δημοσιογράφοι. Κοιτάξτε, δεν είμαι κηδεμόνας ούτε του κ. Safa ούτε των δημοσιογράφων. Επίσης με ενδιαφέρει η τήρησης της σύμβασης ως προς τα υποβρύχια.

Επίσης με ενδιαφέρει η τήρηση της σύμβασης και της ελληνικής νομοθεσίας ως προς τη ναυπηγική νομοθεσία, αλλά με ενδιαφέρει δευτερεύοντως και υποστηρικτικά γιατί η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιομηχανίας και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή είναι η απάντησή μου.

Θα εφαρμόσουμε τη σύμβαση και το νόμο με απόλυτη αυστηρότητα. Είμαστε αντισυμβαλλόμενοι, έχουμε συγκλίνοντα συμφέροντα στρατηγικά γιατί θέλουμε καλά υποβρύχια και καλά ναυπηγεία, αλλά εμείς θέλουμε πρωτίστως να υπερασπίσουμε τα δικά συμφέροντα του Πολεμικού Ναυτικού. 

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Οι εργαζόμενοι έχουν πληρωθεί στα ναυπηγεία;

 Ευ. Βενιζέλος: Οι εργαζόμενοι δεν ξέρω αν έχουν πληρωθεί, πρέπει να πληρωθούν. Πρέπει να πληρωθούν.

Δημοσιογράφος: Πρέπει. Ότι πρέπει, πρέπει. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει.

 Ευ. Βενιζέλος: Η νέα ηγεσία πρέπει να εφαρμόσει τη σύμβαση. Θέλω να σας πω το εξής: η μέρα κατά την οποία ολοκληρώνονται οι διεργασίες ή οι διαδικασίες του λεγόμενου closing, είναι σύμφωνα με τα όσα έχουμε υπογράψει η 14η Οκτωβρίου. Άρα νομικά θα ελέγξουμε στις 15 Οκτωβρίου αν έχουν όλοι κάνει όσα έπρεπε να κάνουν.

Δημοσιογράφος: Γιατί είναι απλήρωτοι από τον Αύγουστο.

 Ευ. Βενιζέλος: Ναι – ναι το ξέρω και είχαν πληρωθεί όλους τους προηγούμενους μήνες, με δικά μας λεφτά.

Για το ΚΥΣΕΑ να σας πω το εξής. Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Πλέσσας ή η Rheinmetall, σύμφωνα με αυτά που είπατε, αυτό είναι προπέτεια αν το έχουν κάνει. Είναι προπετείς. Τους καλώ δε να τοποθετηθούν με ανακοινώσεις και δελτία Τύπου σε αυτά που είπαν. Να δώσουν εξηγήσεις. Να πουν αν αληθεύει ή όχι και τι ακριβώς έκαναν. Εάν το έκαναν, είναι προπέτεια και πρόκληση.

Δημοσιογράφος: Έγινε δια περιφοράς το ΚΥΣΕΑ;

 Ευ. Βενιζέλος: Το ΚΥΣΕΑ δεν έγινε δια περιφοράς, το ΚΥΣΕΑ έγινε στο εσωτερικό του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη του ΚΥΣΕΑ είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενημέρωσα το Υπουργικό Συμβούλιο και προκειμένου να μην επαναληφθεί η ενημέρωση είπαμε ότι κατόπιν αυτού τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι και μέλη του ΚΥΣΕΑ, θα υπογράψουν το πρακτικό. Έγινε δηλαδή πιο επίσημα από ότι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή αντί να ενημερωθεί μόνο το ΚΥΣΕΑ…

Δημοσιογράφος: Και γιατί δεν βγάλατε ανακοίνωση κ. Υπουργέ;

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν έβγαλα ανακοίνωση γιατί θεωρούσα ότι τα έχουμε ανακοινώσει αυτά. Αυτή η διαδικασία ήταν τυπική διαδικασία. Αυτά έχουν περάσει από τη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία, τα έχουμε πει κατ’ επανάληψη, η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ ήταν τυπικότατη. Δεν είχε, αν θέλετε, καμία ουσιαστική διάσταση.

Το ΚΥΣΕΑ με χαρά κατέγραψε ότι και η Αξιωματική Αντιπολίτευση τα ψήφισε όλα αυτά όπως και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Αυτό ήταν το point, το θέμα ήταν αυτό. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο.

Τώρα αν κάποιοι σπεύδουν και κάνουν το βασιλικότερο του βασιλέως και κάπου πουλάνε εξυπηρέτηση σε κάποια επιχειρηματικά συμφέροντα, εσείς 30 χρόνια συντάκτες δεν μπορείτε να απομονώσετε τις συμπεριφορές αυτές και τους παρασιτούντες;

Δημοσιογράφος: Αυτό κάνουμε κ. Υπουργέ.

 Ευ. Βενιζέλος: Ο δικός σας ρόλος είναι θεσμικός. Και εσείς να μας βοηθήσετε να τηρούμε τον Κώδικα δεοντολογίας. Μάλιστα να ρωτήσω: θέλετε να επεκτείνουμε τον Κώδικα δεοντολογίας και σε εσάς;

Δημοσιογράφος: Βεβαίως. Μετά χαράς!

 Ευ. Βενιζέλος: Πολύ ωραία θα τον επεκτείνουμε λοιπόν και σε εσάς.

Δημοσιογράφος: Γιατί όχι σε εμάς. Δεν κατάλαβα.

 Ευ. Βενιζέλος: Αυτό είναι μια acclamation πολύ μεγάλης αξίας. Θα συνεννοηθώ με την ΕΣΗΕΑ και θα το κάνουμε. Κατόπιν αυτού νομίζω ότι πρέπει να κλείσει η σεμνή τελετή.

Κ. Αττίας (Alter): Επειδή όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση ήσασταν στην αιχμή του δόρατος με το σκάνδαλο Βατοπαιδίου και όλα αυτά και επειδή έχετε κι ένα γνωστικό αντικείμενο πολύ συγκεκριμένο. Έχει ανοίξει μια κουβέντα για το αν ο κ. Καραμανλής μπορεί να παίξει ρόλο την επόμενη μέρα. Πως βλέπετε αυτή την κουβέντα. Φαντάζομαι ότι αν δεν υπάρξει σκάνδαλο μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο ενδεχομένως κατά κάποιους. Εσείς πως βλέπετε αυτή την κουβέντα;

 Ευ. Βενιζέλος: Όπως έχω πει κι άλλη φορά δεν θα τσιμπήσω, δεν θα τροφοδοτήσω εγώ ένα δημόσιο διάλογο, που ενοχλεί αυτούς που κυρίως θα έπρεπε να ενδιαφέρονται. Άρα αν αυτοί που ενδιαφέρονται δεν ασχολούνται, ή φοβούνται το διάλογο, εμένα μου περισσεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Κύριε Υπουργέ τώρα αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Θα μπορούσαν να σας θέσουν το ίδιο ερώτημα αν βλέπετε και τον κ. Σημίτη επόμενο Πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ και να σας απαντήσουν κατά τον ίδιο τρόπο. 

 Ευ. Βενιζέλος: Εδώ μπορώ να σας απαντήσω ευθέως ότι δεν τον βλέπω, όχι.

Τ. Γκουριώτης (defencenet): Δεν τον βλέπετε, εντάξει θα το σημειώσω.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Δεν φοράτε δαχτυλίδι, γι' αυτό! 

.

Tags: Εθνική ΆμυναΣυνεντεύξεις Τύπου