14 Οκτωβρίου 2008


«Τα πράγματα σε σχέση με το σκάνδαλο του Βατοπεδίου έχουν φθάσει πλέον σε ένα θεσμικά πρωτοφανές και οριακό σημείο.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη στη Βουλή και είναι πάρα πολύ καθαρή. Εάν ο φάκελος της υπόθεσης δεν διαβιβασθεί αμέσως από τα εισαγγελικά όργανα στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με το Σύνταγμα, να υποβάλει πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής χωρίς να υπάρχει ο φάκελος.

Η πρότασή μας αυτή, ούτως ή άλλως, θα καταστήσει αναγκαστική την αποστολή του φακέλου και θα φέρει κάθε βουλευτή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αντιμέτωπο με ένα συνειδησιακό ερώτημα: εάν θα μετάσχει στη συγκάλυψη μιας τόσο μεγάλης υπόθεσης ή αν θα συμβάλει στην εκκαθάρισή της με πρωτοβουλία της Βουλής, που είναι το συνταγματικά αρμόδιο όργανο».
Tags: Δηλώσεις 2010