16 Ιουλίου 2008


« Με απροκάλυπτο πλέον τρόπο η κυβέρνηση υπονομεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο και προσβάλλει τους εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχους, φοιτητές και υποψήφιους φοιτητές του.

Υπό το πρόσχημα της συμμόρφωσης στην κοινοτική οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών (και όχι ακαδημαϊκών) δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί από άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκει να κατοχυρώσει νομοθετικά το ιδιωτικό, επιχειρηματικό και δεύτερης ποιότητας πανεπιστήμιο.

Αυτή όμως η επιλογή της κυβέρνησης είναι ευθέως αντίθετη προς το άρθρο 16 Συντ. και προς κάθε προοπτική αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην χώρα μας.

 Μια κυβέρνηση που σέβεται το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, το μέλλον του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου και τις προοπτικές όλων των παιδιών με αξιοκρατία και ισότητα οφείλει, αντί για αυτά που κυοφορούνται, να εισηγηθεί στη Βουλή:

1. Την ρητή νομοθετική απαγόρευση των συμβάσεων με τις οποίες πανεπιστήμια, ελληνικά ή ξένα, αναθέτουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την πραγματοποίηση αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων στο όνομα του πανεπιστημίου. Η ρύθμιση αυτή υπαγορεύεται, εμμέσως πλην σαφώς, ως λύση από την ώς τώρα νομολογία του ΔΕΚ

2. Τους διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς όρους με τους οποίους τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτά καθεαυτά, μπορούν να εγκαθίστανται και να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα πανεπιστήμια, αυτά καθεαυτά, άλλων χωρών – μελών μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα

3. Τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κέντρων ελευθέρων σπουδών ως τέτοιων και όχι ως δήθεν παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων

4. Την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ και βεβαίως τη συμμόρφωση στην κοινοτική οδηγία για τα επαγγελματικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται και ασκούνται σε άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλα όμως αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν μόνον μέσα από την ριζική μεταρρύθμιση στο λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε για όλα τα παιδιά να υπάρχει πρόβλεψη και στήριξη ως προς το μέλλον τους μετά το λύκειο.»

Tags: Δηλώσεις 2010