Κισινάου, 8 Απριλίου 2014

Κοινές δηλώσεις Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ, Ευ. Βενιζέλου, και Αντιπροέδρου της Μολδαβικής Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Natalia Gherman


N. GHERMAN: Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Βενιζέλου στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Και, δεύτερον, ο κ. Βενιζέλος πραγματοποιεί αυτή την επίσκεψη στη χώρα μας υπό μία άλλη, επίσης, ιδιότητά, αυτήν του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκπροσωπεί, επίσης, σήμερα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς αυτό σημαίνει πολλά, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, επί της ευρωπαϊκής ατζέντας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, προκειμένου να ορίσουμε ένα κοινό χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων που αποφάσισαν να διοργανώσουν η Ελληνική Προεδρία και η Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Αναφέρομαι, πρώτα από όλα, στη θέση σε ισχύ της απόφασης σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα δημοσιεύτηκε η εν λόγω απόφαση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Απριλίου.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να εκφράσω με απόλυτη ειλικρίνεια την ευγνωμοσύνη μου προς τους συναδέλφους μου από το Υπουργείο Εξωτερικών και προς τα άλλα θεσμικά όργανα της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη σημαντική τους συμβολή, χάρη στην οποία η διαδικασία λήψεως αποφάσεων στέφθηκε με επιτυχία.

Αναφερθήκαμε, επίσης, στην προοπτική υπογραφής στο άμεσο μέλλον, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης και όλων των διατάξεών της μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεπώς, θα διοργανώσουμε την εν λόγω εκδήλωση από κοινού με την Ελληνική Δημοκρατία, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε αυτή η Προεδρία να αποτελέσει ένα πολύ καλό ορόσημο, ένα πολύ θετικό, πολύ σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση του εθνικού μας σχεδίου για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας.

Το Μνημόνιο που υπογράψαμε με τον Έλληνα συνάδελφό μου προϋποθέτει τον συγχρονισμό των δράσεων μεταξύ της Μολδαβίας και της Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας. Και, φυσικά, το εν λόγω Μνημόνιο προϋποθέτει, επίσης, τη μετάδοση εμπειριών στον τομέα της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης από τα αντίστοιχα θεσμικά όργανα της Ελλάδας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την ετοιμότητά του να προσφέρει αυτή τη σημαντική εμπειρία και συνεργασία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Κατά τη συζήτησή μας εξήραμε, επίσης, την πολύ συχνή ανταλλαγή διμερών επισκέψεων και επαφών σε όλα τα επίπεδα. Αναλύσαμε την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση νέων τρόπων και μηχανισμών προκειμένου να διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές πηγές και για τις δύο χώρες.

Φυσικά, συζητήσαμε, επίσης, τις πτυχές της διμερούς συνεργασίας στον ανθρωπιστικό τομέα. Διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού. Έχουμε, επίσης, κοινές παραδόσεις και κληρονομιά, για τις οποίες είμαστε πολύ υπερήφανοι.

Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εξέφρασα τις ευχαριστίες μου στην ελληνική Κυβέρνηση για τις υποτροφίες που προσέφερε στους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Και σε πολυμερές επίπεδο συζητήσαμε, επίσης, επί της κοινής μας ατζέντας στο πλαίσιο των διάφορων διεθνών οργανισμών και περιφερειακών δομών, όπου διατηρούμε μια πολύ καλή συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία κατανόηση.

Ένας θετικός παράγοντας για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ελλάδας είναι η διασπορά. Και από αυτή την άποψη, συζητήσαμε με τον κ. Βενιζέλο σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης των μηχανισμών υποστήριξης των υπηκόων των δύο χωρών που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ελλάδα.

Πιστεύω ότι όλες αυτές οι ιδέες, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένα διμερή σχέδια στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινής διακυβερνητικής επιτροπής Μολδαβίας-Ελλάδας, που σκοπεύουμε να διοργανώσουμε την επόμενη περίοδο.

Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η επίσκεψη είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς ήταν πολύ παραγωγική. Ελπίζω η ελληνική αντιπροσωπεία, ο κύριος Υπουργός να μπόρεσαν να απολαύσουν τη φιλοξενία του λαού μας. Ελπίζω, επίσης, να αισθανθήκατε ένα είδος αδελφοσύνης μεταξύ των πολιτών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του ελληνικού λαού.

Θα ήθελα, επίσης, να επιστήσω την προσοχή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, στο κείμενο της Κοινής Δήλωσης που υπογράψαμε σήμερα με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, το οποίο καλύπτει μεγάλο αριθμό τομέων, τους οποίους αναφέραμε πρωτύτερα, και επιβεβαιώνει τον κοινό μας στόχο για το μέλλον.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Βενιζέλο.

EΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή μου συνάδελφο, κυρία Gherman, για τη θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι εδώ, πραγματοποιώντας αυτή την πρώτη επίσημη επίσκεψη σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών στην Δημοκρατία της Μολδαβίας, στην πρωτεύουσά της, το Κισινάου. Όπως γνωρίζετε, βρίσκομαι εδώ υπό τη διττή μου ιδιότητα. Πρώτον, ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ των δύο χωρών μας υπάρχουν πολύ ισχυροί ιστορικοί, πολιτισμικοί, γεωγραφικοί και ηθικοί δεσμοί. Όπως γνωρίζετε, για εμάς η Μολδαβία και ειδικά η πόλη του Κισινάου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εθνικής μας ιστορίας, γιατί η πόλη ήταν η αφετηρία της εθνικής μας επανάστασης που κήρυξε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης εδώ στη Μολδαβία.

Οι διμερείς μας σχέσεις είναι εξαιρετικές, αλλά κοινή μας πρόθεση και βούληση είναι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας σε διάφορους τομείς. Πρώτον, την οικονομική και εμπορική μας συνεργασία, μέσω του ιδιωτικού μας τομέα, μέσω της στήριξης της επιχειρηματικής μας κοινότητας, προκειμένου αυτή να αναπτύξει δραστηριότητες εδώ στη Μολδαβία ως ξένος άμεσος επενδυτής σε διάφορους τομείς.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας, όχι μόνο για οικονομικούς αλλά και για πολιτικούς και γεωπολιτικούς λόγους, είναι εκείνος της ενέργειας. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, προκειμένου να εγκαταστήσουμε νέους αγωγούς, να αξιοποιήσουμε νέα μέσα, πάντα στο πλαίσιο της αρχής της απαραίτητης διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και οδών, προκειμένου να επιτύχουμε την ασφάλεια της τροφοδοσίας, καθώς και να προσφέρουμε καλύτερες τιμές στους πολίτες μας.

Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης είναι πολύ σημαντική όχι μόνο σε διμερές επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, καθώς ο κύριος στόχος αυτού του Μνημονίου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για την ευρωπαϊκή προετοιμασία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Για εμάς, για την Ελλάδα, αλλά και για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στήριξη των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών και  επιλογών της Μολδαβίας είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Βρίσκομαι εδώ, δεύτερον, ως προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ευρωπαϊκή μου, προσωρινή ιδιότητα, προκειμένου να δηλώσω τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε αυτή την ευρωπαϊκή επιδίωξη.

Για εμάς, διμερώς αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, ο σεβασμός της εδαφικής κυριαρχίας και, επίσης, της αρχής του απαραβίαστου των υφιστάμενων συνόρων είναι θέμα αρχής, είναι η βάση της πολιτικής μας.

Κατανοούμε πολύ καλά τις ευαισθησίες, τις ιστορικές μνήμες και τις ευαισθησίες του λαού της Μολδαβίας, και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση της Μολδαβίας, προκειμένου να προστατέψουμε την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και την ειρήνη στην περιοχή.

Θεωρούμε τη Δημοκρατία της Μολδαβίας όχι μόνο κομμάτι της Ανατολικής Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, επίσης, κομμάτι της βαλκανικής μας χερσονήσου, καθώς μοιραζόμαστε την ίδια ιστορική πορεία, καθώς και το ίδιο γεωγραφικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Και η Ελλάδα, ως βαλκανική, ορθόδοξη χώρα, είναι σε θέση να κατανοήσει πολύ καλά την κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και να αφουγκραστεί τα μηνύματα της κοινής γνώμης σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.

Βρίσκομαι εδώ προκειμένου να γιορτάσουμε μαζί με τους ομολόγους μου, καθώς και με την κυβέρνηση της Μολδαβίας, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Μια μεγάλη αλλαγή σχετικά με το καθεστώς της Μολδαβίας, στο θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε στις 28 Απριλίου στην Αθήνα μια αποστολή της Μολδαβίας, με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της, με σκοπό να μας παρουσιάσουν τα απαραίτητα στοιχεία και τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Μολδαβίας μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων.

Μετά από αυτή την εκδήλωση, μετά από αυτή τη μεγάλη αλλαγή, ο επόμενος στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε και να υπογράψουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Από ευρωπαϊκή σκοπιά, η σταθερότητα των τοπικών θεσμών, η δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας δικαστικού σώματος, η συνεχής μάχη κατά της διαφθοράς, καθώς και το φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την προοπτική των διμερών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

Η επίσκεψή μου –και αυτή είναι η καταληκτική μου εκτίμηση– αποτελεί για εμένα και για την ελληνική αντιπροσωπεία μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε την κατάσταση της χώρας, καθώς και μια εξαιρετική ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την κοινή μας βούληση να προχωρήσουμε μαζί ως εταίροι.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.


ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου διαμορφώθηκε τον προηγούμενο χρόνο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν τροποποιήθηκε σε κάποιο βαθμό εξαιτίας της κλιμάκωσης της κατάστασης στην Ουκρανία και κατά ποιο τρόπο αυτή η ατζέντα θα επηρεάσει τις προϋποθέσεις για την ένταξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Προεδρία είναι αρμόδια να προεδρεύει στο Συμβούλιο υπό όλες τις συνθέσεις του, με εξαίρεση το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Ειδικά για την εξωτερική πολιτική, η μόνιμη Προεδρία, την οποία ασκεί η Ύπατη Εκπρόσωπος, είναι αρμόδια για την ατζέντα του Συμβουλίου. Αλλά, χωρίς αμφιβολία, όπως η Ε.Ε. και ειδικά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι και εμείς θεωρούμε τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία ως το κυρίαρχο θέμα αυτής της περιόδου. Και η απόφασή και η βούλησή μας είναι να οργανώσουμε μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη επανεκτίμηση της εξωτερικής πολιτικής μας όσον αφορά τη συνεχιζόμενη κρίση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτή η ερώτηση απευθύνεται και στους δύο Υπουργούς. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί; Τι μπορούμε να δανειστούμε από την ελληνική εμπειρία;

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ένας πολύ ειλικρινής και χειροπιαστός στόχος είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Έχουμε την πολιτική βούληση, αλλά χρειαζόμαστε και τη σχετική τεχνική προετοιμασία. Πρέπει να μεταφράσουμε το κείμενο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμάσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες. Η πρώτη εφαρμογή του Μνημονίου θα είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας, επειδή, επαναλαμβάνω, η βούλησή μας και η απόφασή μας είναι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας.

N. GHERMAN: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι στα λεγόμενα του κ. Υπουργού. Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας αυτό σημαίνει μία πολύ πραγματιστική εταιρική σχέση, μία πρακτική εταιρική σχέση, όσον αφορά τη μεταφορά εμπειρίας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μεταφορά γνώσεων από την Ελληνική Δημοκρατία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Με αυτό το κείμενο, οι ελληνικοί και οι μολδαβικοί θεσμοί θα ξεκινήσουν να συνεργάζονται με ένα πιο ανοιχτό και άμεσο τρόπο, προκειμένου να συνεχίσουμε τη διαδικασία της εναρμόνισης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να την ευθυγραμμίσουμε με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενδυναμώσουμε τους θεσμούς, ακολουθώντας το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Ελληνική Δημοκρατία, αλλά και να προετοιμαστούμε να θέσουμε σε εφαρμογή τη Συμφωνία Σύνδεσης ανάμεσα στη Μολδαβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα, η καλύτερη πρακτική, η καλύτερη μέθοδος, είναι να μάθουμε από εκείνους που έχουν ήδη περάσει από αυτό το στάδιο, που έχουν ήδη εφαρμόσει τις διαδικασίες και που προτίθενται να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με εκείνους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στην αρχή του δρόμου της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την Ελλάδα, έχουμε πράγματι ιστορία αιώνων: συνεργασία, επαφές, κατανόηση, κοινή κληρονομιά, κοινή αντίληψη της ζωής. Επίσης, πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς, οι οποίοι αποτελούν μια πολύ καλή βάση συνεργασίας για την ανάπτυξη της σύγχρονης ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης μας. Συνεργαζόμαστε σε περιφερειακές δομές, όπως στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες, κοινούς στόχους, και αυτή τη συνέργεια εργαλείων και μηχανισμών που αναπτύσσουμε στη διμερή μας σχέση, την κατευθύνουμε προς την υποστήριξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Μολδαβίας.

Όλα εξαρτώνται τώρα από τη βούληση, το ενδιαφέρον, τις προτεραιότητες των θεσμών των δύο χωρών. Τα Υπουργεία Εξωτερικών, βεβαίως, θα επιβλέψουν και θα συντονίσουν αυτή τη διαδικασία. Ο κ. Βενιζέλος είναι, επίσης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας, οπότε θα έχει την ευκαιρία να συντονίσει αυτές τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, όπως ακριβώς θα πράξω κι εγώ στη χώρα μας. Θα συναντηθούμε, βεβαίως, ξανά, συστηματικά, για να αξιολογήσουμε τη διαδικασία που ξεκινάμε σήμερα. Θα εστιάσουμε σε μία σειρά στόχων, πολύ συγκεκριμένων, σαφώς καθορισμένων. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας θα διαμορφώσει με ένα καλύτερο και πολύ πρακτικό τρόπο την εξαίρετη συνεργασία που, ήδη, έχουμε με την Ελλάδα.

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Η Ελλάδα είναι ένα πολύ παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1980, και αυτή είναι η Πέμπτη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχουμε μακρά εμπειρία και είμαστε έτοιμοι να τη μεταφέρουμε στη μολδαβική Κυβέρνηση, προκειμένου να επιταχύνουμε την προετοιμασία της χώρας σας.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι έχουμε μεγάλη ιστορική εμπειρία από το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους, επειδή η Ελλάδα ήταν, μετά την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη δεκαετία του 50, το πρώτο Συνδεδεμένο Μέλος με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Υπογράψαμε τη Συμφωνία Σύνδεσής με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1960. Χάρη σε αυτή την μακρά ιστορική και πρακτική εμπειρία, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με εσάς, επειδή για εμάς αποτελεί ιστορικό καθήκον και χαρά μας ότι θα συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση και τις Αρχές και τη δημόσια διοίκηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, καθώς και για την προετοιμασία των απαραίτητων δημόσιων και ιδιωτικών δομών για την ικανοποίηση των ευρωπαϊκών σας φιλοδοξιών.

 

 

 

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕλληνική ΠροεδρίαΔηλώσεις 2014