Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2014


Δήλωση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 


Ευ. Βενιζέλος: Σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων επί Ελληνικής Προεδρίας. Ο βασικός μας στόχος, σήμερα, είναι να προετοιμάσουμε το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας.

Το επόμενο κύριο θέμα είναι η συζήτηση για την απόδοση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας χώρας. Αυτό είναι, επίσης, πολύ σημαντικό ζήτημα για τα Δυτικά Βαλκάνια και για τη σταθερότητα και την ευρωατλαντική προοπτική των χωρών της περιοχής.

Το τρίτο πολύ σημαντικό θέμα είναι η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας και η στρατηγική για την επονομαζόμενη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Όπως γνωρίζετε, η κύρια οριζόντια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτή την άποψη, η τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων είναι μία πολύ επίσημη και παραγωγική επιβεβαίωση του κύριου ζητήματος της Προεδρίας μας.


Δημοσιογράφος: Βρήκατε μία συμβιβαστική λύση για το ζήτημα της Αλβανίας ;

Ευ. Βενιζέλος: Ελπίζω. Αυτός είναι πάντοτε ο στόχος και η θεσμική αποστολή της Προεδρίας του Συμβουλίου.

Tags: Ελληνική ΠροεδρίαΔηλώσεις 2014