Βρυξέλλες, 18.03.2014

 

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ, Ευ. Βενιζέλου, στους Έλληνες ανταποκριτές στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 

 

Ευ. Βενιζέλος: Συζητήσαμε σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την προετοιμασία του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα συνέλθει στο τέλος της εβδομάδας. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, μόνοι μας οι Υπουργοί, και στο γεύμα εργασίας από κοινού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Van Rompuy, και ο οποίος μας ενημέρωσε για την ημερήσια διάταξη και τα συμπεράσματα που έχει ετοιμάσει ως σχέδιο προς συζήτηση στο Συμβούλιο. Το βασικό θέμα σύμφωνα με τη ημερήσια διάταξη, πριν την κρίση στην Ουκρανία, ήταν και είναι η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια της περσινής συζήτησης, για την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των υπηρεσιών. Η ανταγωνιστικότητα της πραγματικής ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση του μοντέλου παραγωγής στην ΕΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας, είναι η βασική προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα το θέμα της ανεργίας των νέων. Μόνο μέσα από επενδύσεις, μόνο μέσα από νέα πεδία ανάπτυξης, μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα και να μειωθεί η απειλή και η πίεση που νιώθουν οι νέοι στην Ευρώπη. Γιατί η ανεργία των νέων είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή.


Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα της συζήτησης ήταν η αξιολόγηση της εφαρμογής του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με μία έκθεση που ετοίμασε, όπως είχε υποχρέωση, η Ελληνική Προεδρία. Η καινοτομία που υπάρχει φέτος, είναι ότι μετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, όλες οι συνθέσεις του Συμβουλίου. Όχι μόνο οι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, αλλά και άλλοι Υπουργοί, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στα θέματα της οικονομίας και του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Για παράδειγμα, τα θέματα της Δικαιοσύνης ή της Δημόσιας Διοίκησης, τα θέματα της κοινωνικής ασφάλειας ή της αγοράς εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την οικονομική κατάσταση και, βεβαίως, για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχει κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας και το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Ένα επόμενο θέμα, το οποίο συζητήσαμε και το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, ήταν η πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή ενός ειδικού θεσμικού μηχανισμού, που θα ελέγχει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και ειδικότερα την εφαρμογή της αρχής του Κράτους Δικαίου στα κ-μ της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένας ειδικός μηχανισμός. Φυσικά υπάρχουν μηχανισμοί. Γιατί ο μείζων μηχανισμός είναι το Κοινοβούλιο, μείζων μηχανισμός είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι ανοιχτό το ζήτημα της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υπάρχει ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, που εδρεύει στη Γενεύη, αλλά όλα αυτά πρέπει να συντίθενται σε μία διαρκή επαγρύπνηση, που να έχει και θεσμικά πολιτικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως νομικά χαρακτηριστικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να γίνει ένας νέος γραφειοκρατικός μηχανισμός, ότι όλα πρέπει να γίνουν με συνέργειες. Η συζήτηση είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετείχε η κυρία Reading, εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία κατέγραψε τις τοποθετήσεις των κ-μ και η Προεδρία θα φροντίσει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, με βάση τις αρχές που συγκροτούν τον ευρωπαϊκό νομικό και πολιτικό πολιτισμό, τις ευαισθησίες αλλά και με τις θεσμικές δυνατότητες που έχουμε.

Αυτό θέλω να το συνδέσω με μία μεγάλη συζήτηση που είχαμε, παρουσία του κυρίου Van Rompuy, κατά τη διάρκεια του γεύματος, για την αρχή της επικουρικότητας. Όπως ξέρετε, η αρχή της επικουρικότητας και εκείνη της αναλογικότητας είναι δύο από τις μεγάλες συνεισφορές της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Αυτό όλο συνδέεται με το μεγάλο ζήτημα της σχέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της νομοθετικής διαδικασίας στην ΕΕ με τα εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό όλο συνδέεται στην πραγματικότητα με ένα ερώτημα που τίθεται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ένα ερώτημα συχνά ευρωσκεπτικιστικού χαρακτήρα, για το ποιες πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες της ΕΕ, για το αν χρειαζόμαστε περισσότερο ή λιγότερο Ευρώπη. Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αλλά μία Ευρώπη η οποία έχει άποψη, έχει στρατηγική, και δίνει πρακτικές απαντήσεις σε πρακτικές ανάγκες, πείθει τους πολίτες, δεν είναι εχθρική στις κοινωνίες και ιδιαίτερα απέναντι στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Και βεβαίως, είναι προφανές ότι όταν μιλάμε για μία Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για μία Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτική και όχι γραφειοκρατική, μιλάμε για μία γραφειοκρατική Ένωση που δεν πάσχει από νομοθετικό και κανονιστικό πληθωρισμό.

Γιατί σημασία δεν έχει να έχεις μεγάλο αριθμό νομοθετικών κειμένων με λεπτομέρειες τεχνικού ή γραφειοκρατικού χαρακτήρα, αλλά να έχεις καθαρές πολιτικές που να υπηρετούνται και με νομοθετικά και με κανονιστικά μέτρα.

Φυσικά, ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην Ουκρανία. Δυστυχώς, υπάρχει κλιμάκωση. Χθες, τοποθετήθηκε με πολύ μεγάλη καθαρότητα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Η ευρωπαϊκή θέση βασίζεται σε αρχές. Η πρώτη και θεμελιώδης αρχή είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, είναι ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας και ο σεβασμός των υφισταμένων συνόρων. Ο σεβασμός των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας ήταν, μετά το 1975, η βάση της συνεργασίας στην Ευρώπη ανάμεσα σε μία Ευρώπη που ανήκε παλιά στο Ανατολικό και μία Ευρώπη που ανήκε παλιά στο Δυτικό μπλοκ. Η επανενοποίηση της Ευρώπης, μετά το διχασμό του ψυχρού πολέμου, μέσω της ΔΑΣΕ και στη συνέχεια του ΟΑΣΕ, επιτεύχθηκε στη βάση αυτών των αρχών. Του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και των υφισταμένων συνόρων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, βέβαια, όχι μόνο για την Κριμαία, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για κάθε χώρα και περιοχή και είναι μία ευκαιρία πολλές χώρες να επαναξιολογήσουνε αναδρομικά επιλογές που έκαναν με ευκολία. Γιατί πρέπει να έχουμε μία ενότητα, μία σταθερότητα και μία συνέπεια στην πολιτική μας.

Η Ελλάδα προσπαθεί να είναι όλα αυτά τα χρόνια, συνεπής, σταθερή, να μην έχει αντιφάσεις στην πολιτική της. Οι κυρώσεις είναι κυρώσεις περιορισμένες, αφορούν μικρό αριθμό φυσικών προσώπων και οι ευρωπαϊκές και οι αμερικανικές. Ο συμβολισμός, όμως, είναι πολύ σαφής. Υπάρχει αποφασιστικότητα. Από την άλλη μεριά, αφήνεται ανοιχτός ο δίαυλο του πολιτικού και διπλωματικού διαλόγου με τη Ρωσία στο πιο υψηλό επίπεδο. Και αυτός ο δίαυλος χρησιμοποιείται από πολλές χώρες και, ιδιαίτερα, χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρούμε το ταχύτερο δυνατό μία πολιτική και διπλωματική λύση, η οποία να είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, μία λύση που αποκλιμακώνει την κρίση και να αποτρέπει την επιστροφή στον ψυχρό πόλεμο. Είναι ιστορική αδικία, και θα έλεγα είναι και ιστορική μυωπία, να αφήσουμε η Ευρώπη να ξανακυλήσει σε μία κατάσταση η οποία είναι ψυχροπολεμική. Όχι πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, αλλά πριν από το πρώτο βήμα που είχε γίνει την περίοδο 1974-1975, με επίκεντρο τότε τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που μετεξελίχθηκε μετά σε οργανισμό.

Τώρα, έχοντας κάνει τη δήλωση σχετικά με τη συμφωνία με την Τρόικα, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και αν χρειαστεί να συμπληρώσω.

Δημοσιογράφος: Σε σχέση με την Ουκρανία είπατε ότι υπάρχει κλιμάκωση. Αυτό σημαίνει ότι η Σύνοδος Κορυφής μπορεί να πάρει και πρόσθετες κυρώσεις;


Ευ. Βενιζέλος: Υπάρχει κλιμάκωση υπό την έννοια ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνώρισε χθες την αυτονομία της Κριμαίας και ακολουθεί τις διαδικασίες ενσωμάτωσης που είχε προδιαγράψει. Η Σύνοδος Κορυφής μεθαύριο θα ασχοληθεί με το θέμα. Το δείπνο είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία. Εμείς με βάση τα χθεσινά δεδομένα, στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών, αποφασίσαμε αυτά που γνωρίζετε. Βεβαίως, όταν παίρνουμε μία απόφαση, όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω στη χθεσινή συζήτηση, πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι και η επόμενη και η μεθεπόμενη.

Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε τετελεσμένα, τα οποία δεν εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι και μία ευκαιρία μάλιστα να αξιολογήσουμε και αναδρομικά το τι έγινε σε σχέση με την Ανατολική Γειτονία όλους τους προηγούμενους μήνες. Το σημαντικό γεγονός είναι θετικό. Αυτό που θα συμβεί εδώ την Παρασκευή το πρωί με παρόντες τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, η υπογραφή δηλαδή των πολιτικών κεφαλαίων της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας. Αυτό δεν είναι κύρωση, αλλά είναι πολιτικό μήνυμα και θεσμική κίνηση που φέρνει την Ουκρανία πολιτικά και θεσμικά πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εντάσσει στο άμεσο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι μία θετική ενέργεια η οποία είναι ταυτόχρονα και πολύ σαφής και στρατηγική από πλευράς ουσίας πολιτικής.

Δημοσιογράφος: Μετά τη σημερινή απόφαση της συμφωνίας στην Αθήνα, έχετε μια εικόνα του χρονικού; Δηλαδή, πώς θα πάμε από δω και πέρα, και εννοώ για την εκταμίευση της δόσης, για το χρηματοδοτικό κενό, για την ελάφρυνση του χρέους; Μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όλα αυτά;


Ευ. Βενιζέλος: Η σημερινή συμφωνία θα έπρεπε φυσικά να έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία όλο αυτό τον καιρό, και αυτό το έζησα, εδώ στις Βρυξέλλες, τις τελευταίες κρίσιμες μέρες που συνέπεσε να είμαι εδώ. Όλο αυτό τον καιρό, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα επόμενα βήματα. Άρα, εφόσον επήλθε συμφωνία σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα, εκπληρώνεται η βασική προϋπόθεση που έχει τεθεί από το Eurogroup και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους.
Η επιβεβαίωση της βιωσιμότητας -και άρα της δυνατότητας να χρηματοδοτηθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος- συνδέεται με αυτό που λέγεται χρηματοδοτικό κενό. Συνδέεται με τη δυνατότητα σταδιακής και προστατευμένης επανόδου της Ελλάδας στις αγορές. Βεβαίως, τα μέσα επιτόκια τα οποία έχουμε τώρα για το χρέος μας, λόγω της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, λόγω του δανεισμού, λόγω του PSI, είναι εντυπωσιακά μικρά. Άρα, δεν θα πετύχουμε τα ίδια μικρά επιτόκια, αλλά ακόμα και αν τα επιτόκια είναι προσωρινώς μεγαλύτερα, μέσα στον χρόνο, μέσα σε πολλές δεκαετίες, αυτά ως μέσος όρος υφίστανται ελάχιστη αύξηση, μη κρίσιμη αύξηση.
Άρα λοιπόν, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να γίνει αντιληπτό ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο και είναι και απολύτως ειδική περίπτωση. Είναι απολύτως ειδική περίπτωση σε σχέση με το δημόσιο χρέος κάθε άλλης ευρωπαϊκής ή κάθε άλλης δυτικής χώρας γιατί το 80% του ελληνικού δημοσίου χρέους κατέχεται από θεσμούς. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Ευρωζώνη και τις χώρες της, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ESM. Είναι σημαντικό μάλιστα ότι σήμερα, το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο ΕΜΣ δεν αντιβαίνει στο γερμανικό Σύνταγμα. Άρα, αυτή η νομική απειλή που υπήρχε σε σχέση με το ESM έχει αυτή τη στιγμή αρθεί. Έχει, επίσης, πολύ μεγάλη σημασία να θυμηθούμε αυτό που λέω πάντα, ότι ο επικεφαλής του ESM, ο κ. Regling, έχει εξηγήσει τεχνικά, κατ’ επανάληψη, ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος, σε όρους καθαρά παρούσης αξίας –αν δηλαδή το προεξοφλούσαμε σήμερα όλο- είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι το δημόσιο χρέος πολλών άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. Αυτά είναι τα στοιχεία της βιωσιμότητας. Και επί τη βάσει αυτών υπάρχει η απάντηση για το χρηματοδοτικό κενό.
Εφόσον λοιπόν έχουμε συμφωνήσει στο πρωτογενές πλεόνασμα, έχουμε συμφωνήσει ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα λιτότητας, άλλα μέτρα δημοσιονομικά. Εφόσον έχουμε συμφωνήσει ότι μπορούμε να κάνουμε διανομή του επιπλέον πλεονάσματος, του πλεονάσματος του πλεονάσματος, δηλαδή του πλεονάσματος που υπερβαίνει το στόχο, έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ευπαθείς ομάδες, να συμβάλουμε στο να αναχαιτισθεί η απόλυτη φτώχεια. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε σημαντική μείωση των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών. Εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την καταβολή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Κράτους, κάτι αλλάζει. Αλλάζει κάτι σημαντικό. Που αφορά τον πολίτη, το κάθε νοικοκυριό, τον κάθε εργαζόμενο και άνεργο.
Αφορά όμως και τη χώρα συνολικά στις διεθνείς οικονομικές της σχέσεις. Έχουμε συμφωνία για το τραπεζικό σύστημα, έχουμε συμφωνία για το έλλειμμα, έχουμε συμφωνία για το χρέος, έχουμε συμφωνία για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και για τις προτεραιότητες της πραγματικής μας οικονομίας. Έχουμε διανύσει τη συντριπτικά μεγαλύτερη απόσταση από το στόχο μας που είναι η επάνοδος στην κανονικότητα, στο να ξαναγίνει η Ελλάδα ένα κανονικό Κράτος, ένα Κράτος θεσμικά ισότιμο και κυρίαρχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωζώνη.
Η Ελλάδα έχει υποστεί ταπεινώσεις, προσβολές. Ο ελληνικός λαός έχει αναγκαστεί να υποστεί πολύ μεγάλες θυσίες. Τώρα όμως γυρίζουμε σελίδα. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα για την ακρίβεια. Υπάρχουν αυτοί που λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα, που στενοχωριούνται όταν η Ελλάδα πηγαίνει καλά, που ενοχλούνται όταν βλέπουν μια ακτίνα φωτός γιατί δεν έχουν να πουν τίποτα εάν δεν υπάρχει μνημόνιο, κρίση, τρόικα. Γιατί, οικοδόμησαν την ύπαρξή τους στην πολιτική και το λόγο τους τον πολιτικό και κοινωνικό πάνω στην κρίση. Όποιοι είναι προϊόντα της κρίσης ή παραπροϊόντα της κρίσης, γιατί, δυστυχώς, στην Ελλάδα έχουμε και παραπροϊόντα της κρίσης, πρέπει να καταλάβουν ότι στόχος είναι να βγούμε από την κρίση και να επανέλθουμε στην ομαλότητα και την κανονικότητα.
Έχει δικαίωμα στην αισιοδοξία ο ελληνικός λαός; Έχει δικαίωμα στην προοπτική; Και το ερώτημα είναι: ξεχάστε το ποιος συνέβαλε ή δεν συνέβαλε στο να περάσουμε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Θα το κρίνει αυτό η Ιστορία. Το ερώτημα είναι τώρα, ποιος, ποιοι είναι αυτοί που θα οδηγήσουν τη χώρα, τους πολίτες, την κοινωνία, την οικονομία, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο οριστικό τέλος. Αυτό είναι μια επιλογή που καλείται να κάνει ο ελληνικός λαός.

Δημοσιογράφος: Μια συμπληρωματική ερώτηση, αν επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε. Είπατε ότι αυτές τις ημέρες το ζήσατε κι από εδώ, την εικόνα της Ελλάδας, τη διαπραγμάτευση με την τρόικα. Τι εισπράξατε;

Ευ. Βενιζέλος: Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Επιτεύχθηκε η συμφωνία και η ελληνική Προεδρία έχει δημιουργήσει γενικά μια θετική εντύπωση και εισπράττει θετικά σχόλια. Πρέπει να αποκαταστήσουμε το κύρος της χώρας και αυτό συνδέεται με τις εσωτερικές μας προσπάθειες, αλλά και με τη διεθνή μας εικόνα. Πρέπει εδώ να σας πω ότι η διεθνής εικόνα της χώρας δεν είναι μια ρητορεία ή μια επικοινωνία, είναι ένα κεφάλαιο που συνδέεται με τα μεγάλα εθνικά θέματα.
Δηλαδή, τι κάνει η Ελλάδα σε σχέση με τις ευρω-ρωσικές σχέσεις, τι κάνει η Ελλάδα σε σχέση με την Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράν, την Αίγυπτο, τι κάνει η Ελλάδα σε σχέση με όλα τα παγκόσμια ή περιφερειακά ζητήματα, τελικά, έχει σχέση με το πόσο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στο Κυπριακό, στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, στα Δυτικά Βαλκάνια, στο ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων, στις σχέσεις της με τις γειτονικές της χώρες που θέλει να είναι σχέσεις φιλικές και δημιουργικές.

Δημοσιογράφος:  Μια πρακτική ερώτηση. Εφόσον έγινε η συμφωνία, τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες;

Ευ. Βενιζέλος: Η εκταμίευση θα γίνει κανονικά, είναι μια εύκολη διαδικασία γιατί αποφασίζει το Euro Working Group στο όνομα της Ευρωζώνης και το Συμβούλιο του ΔΝΤ στο όνομα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς, προφανώς, πρέπει να εμφανιστούμε στη Βουλή, να εξηγήσουμε στους βουλευτές μας και στον ελληνικό λαό το περιεχόμενο της συμφωνίας, να εμφανίσουμε τις λεπτομέρειες με νομοθετική μορφή και να ψηφιστούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που συνιστούν προκαταρκτική υποχρέωση προκειμένου να γίνει η εκταμίευση. Στην Ελλάδα το σύστημα είναι δημοκρατικό, είναι κοινοβουλευτικό, η Βουλή αποφασίζει. Πρέπει να εξηγήσουμε στους βουλευτές, οι οποίοι σηκώνουν το βάρος αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας. Αλλά, βλέπετε, και η Βουλή είναι μοιρασμένη σε εκείνους τους βουλευτές που σηκώνουν το βάρος και σε εκείνους που απλώς κάνουν εύκολη κριτική στις πλάτες αυτών που σηκώνουν το βάρος. Αλλά όλους μας κρίνει τελικά η ιστορία, όλους μας κρίνει το αποτέλεσμα και είμαστε κοντά στο αποτέλεσμα σε πείσμα όλων εκείνων που επενδύουν στην καταστροφή.

Δημοσιογράφος: Μιλάμε δηλαδή για ένα νομοσχέδιο με πολλά άρθρα;


Ευ. Βενιζέλος: Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι ένα νομοτεχνικό ζήτημα, το οποίο θα συζητήσουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία. Πάντως στόχος μας δεν είναι και προσωπικά δικός μου στόχος δεν είναι να εκβιαστεί διαδικαστικά κανείς στη Βουλή. Εδώ μιλάμε για ευθύνες, οι οποίες είναι ιστορικές, θεσμικές, δημοκρατικές.

Δημοσιογράφος:  Μια άλλη ερώτηση σχετικά με χθες. Υπήρχαν διάφορες φήμες και αναφορές σε ξένα δημοσιεύματα ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Ιταλία πίεζαν για λιγότερη πίεση στη Ρωσία, ώστε να μην κλείσουν οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη ρωσική πρωτεύουσα. Υπήρχε κάτι τέτοιο;


Ευ. Βενιζέλος: Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζήτησε επί τη βάσει ενός σχεδίου συμπερασμάτων και ενός καταλόγου προσώπων που ετέθησαν υπό καθεστώς κυρώσεων, που είχε ετοιμαστεί στο επίπεδο της επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων και δεν έγινε στην πραγματικότητα καμία αλλαγή. Άρα δεν υπήρξε αντικείμενο τέτοιας διαφοροποίησης ή σύγκρουσης.

Δημοσιογράφος:  Σε σχέση με το κράτος δικαίου, ποια ήταν η δική μας πρόταση σε αυτή τη ρήτρα επί παραβάσει.

Ευ. Βενιζέλος: Η δική μας πρόταση βασίζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και στο σεβασμό του άρθρου 7, αλλά από την άλλη, ήταν και μια πρόταση πρακτική και οικονομημένη, ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε πρόσθετους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, όταν μπορούμε να αξιοποιήσουμε υφιστάμενους θεσμούς ή συνέργειες μεταξύ θεσμών. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, η οποία θα γίνει αφού τώρα η κυρία Viviane Reding άκουσε τις τοποθετήσεις των κρατών μελών και είπε ότι θα επανέλθει με μια πρόταση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τη σημερινή συζήτηση. Άρα σε λίγο καιρό θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό.

Δημοσιογράφος: Σε σχέση με το ίδιο θέμα. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επί της ουσίας λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει κράτος δικαίου, κυρίως όσον αφορά στο σύστημα παροχής ασύλου. Σε αυτό το θέμα, αυτή η εξέλιξη μας ωθεί να κάνουμε πιο γρήγορα, μας ωθεί να κάνουμε αλλαγές;


Ευ. Βενιζέλος: Κατ’ αρχάς το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά πριν από κάποιο καιρό, πριν από περίπου τρία χρόνια. Άρα υπάρχουν αποφάσεις παλαιότερες. Η Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών που έχουν προβλήματα συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Στρασβούργου δεν είναι στην πρώτη θέση. Υπάρχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι άλλες χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες έχουν πραγματικά τεράστια προβλήματα.
Εμείς, όπου έχουμε προβλήματα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα δικαστικά όργανα, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Άρα, όπου έχουμε τέτοιο θέμα και δεν υπάρχει λύση, θα βρεθεί λύση – αυτή είναι μια προτεραιότητα, την οποία έχουμε και ως Υπουργείο Εξωτερικών. Διότι δεν υπάρχει λόγος η Ελλάδα να προσβάλλεται ή να αλλοιώνει την εικόνα της γιατί δεν έχει γίνει μια μικρή νομοθετική ρύθμιση στο ένα ή στο άλλο σημείο. Για παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μηχανισμός συμμόρφωσης των δικαστηρίων, των πολιτικών δικαστηρίων, γιατί αυτό ισχύει στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό, όμως, τώρα προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΔηλώσεις 2014

12-14 Μαΐου 2024: Η καμπύλη της Μεταπολίτευσης (1974-2024)Σχετικό link https://ekyklos.gr/ev/849-12-14-maiou-2024-i-kampyli-tis-metapolitefsis-1974-2024.html 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375