Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

 

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην ομιλία του Χρ. Πρωτόπαππα στην Ολομέλεια της Βουλής
Συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Όπως, είχα προαναγγείλει στην επιτροπή, αλλά τώρα νοµίζω ότι µπορώ να το πω και σαφέστερα

στην Ολοµέλεια, εκτός από τη διάταξη που περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που προβλέπει ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που δεν ανήκει στην τραπεζική αγορά, µπορεί να διακανονίσει όλα τα δάνεια που έδωσε σε δηµοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι έχουν τώρα πρόβληµα λόγω εργασιακής εφεδρείας ή τυχόν µείωση των αποδοχών, αυτό υπήρχε και στον αρχικό νόµο του 2010 του µνηµονίου, υπάρχει και στο νοµοσχέδιο, υπάρχει για την εργασιακή εφεδρεία και για το νέο µισθολόγιο. Ο κ. Πρωτόπαπας, όµως, µου θέτει προφανώς και ένα άλλο θέµα, το θέµα των άλλων τραπεζικών ιδρυµάτων, όπου µπορεί κάποιος εργαζόµενος να έχει ένα λογαριασµό.

Θέλω, λοιπόν, να ανακοινώσω πιο συγκεκριµένα, όπως είχα υπαινιχθεί στην επιτροπή ότι µετά από συνεννόηση που έκανα µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, τον κ. Ράπανο, θα προστεθεί στο νοµοσχέδιο και ρητά µια πρόβλεψη σύµφωνα µε την οποία µε προγραµµατική σύµβαση, που θα συναφθεί ανάµεσα στο Υπουργείο Οικονοµικών και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, θα ρυθµίζονται τα θέµατα που σχετίζονται µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης και αποπληρωµής δανείων που έχουν λάβει πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Βεβαίως, για το κάθε πρόσωπο θα λαµβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα και η συνολική περιουσιακή κατάσταση. Αυτό θα προστεθεί και ρητά ως ρύθµιση στο νοµοσχέδιο.

 

 

2011-10-19. Παρέμβαση Ευ.Βενιζέλου για ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάνεια from Evangelos Venizelos on Vimeo.

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΑγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2011