Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

 

Παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για ρύθμιση θεμάτων σχετικών με δάνεια  δημοσίων υπαλλήλων
Συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»


left-red-arrow Όπως είχα προαναγγείλει στην Επιτροπή -τώρα νομίζω μπορώ να το πω σαφέστερα στην Ολομέλεια- η διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και η οποία προβλέπει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που δεν ανήκει στην τραπεζική αγορά, μπορεί να διακανονίσει όλα τα δάνεια που έδωσε σε δημοσίους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν τώρα πρόβλημα λόγω εργασιακής εφεδρείας για τυχόν μείωση των αποδοχών τους, υπήρχε και στον αρχικό νόμο του 2010 του Μνημονίου, υπάρχει και στο νομοσχέδιο, υπάρχει και για την εργασιακή εφεδρεία και για το νέο μισθολόγιο.

Όμως, ο κ. Πρωτόπαππας μου θέτει προφανώς κι ένα άλλο θέμα: το θέμα των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων, όπου μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έχει έναν λογαριασμό.Θέλω, λοιπόν, να ανακοινώσω πιο συγκεκριμένα, όπως είχα υπαινιχθεί στην Επιτροπή, ότι μετά από συνεννόηση που έκανα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, τον κ. Ράπανο, θα προστεθεί στο νομοσχέδιο και ρητά μια πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία, με προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, θα ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία εξυπηρέτησης και αποπληρωμής δανείων που έχουν λάβει πρόσωπα που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Βεβαίως, για το κάθε πρόσωπο θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και η συνολική περιουσιακή κατάσταση. Αυτό θα προστεθεί και ρητά, ως ρύθμιση στο νομοσχέδιο.redsq

Tags: Χρηματοοικονομική ΣφαίραΑγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2011