Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

 

Παρεμβάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην Κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012»


Α’ Παρέμβαση Όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση με ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει αναλάβει μια δέσμη νομοθετικών πρωτοβουλιών κατεπείγοντος ή επείγοντος χαρακτήρα, προκειμένου μέχρι την 29η Φεβρουαρίου, την άλλη Τετάρτη, δηλαδή πριν από το Eurogroup της 1ης Μαρτίου και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 2ας Μαρτίου, να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες που, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμικών της εταίρων, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του PSI.Γιατί στις 12 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η ανταλλαγεί των ομολόγων που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ψηφιζόμενο τώρα από την Ολομέλεια  νόμο, στις 9 περίπου Μαρτίου θα γίνει η αξιολόγηση του επιπέδου συμμετοχής στο PSI και πρέπει μεταξύ 9ης και 12ης Μαρτίου να είναι εφικτή η χρηματοδότηση του PSI, δηλαδή η καταβολή ενός μέρους του χρέους σε ρευστό. Και ως εκ τούτου πρέπει να έχει συναφθεί αυτό το τμήμα της δανειακής σύμβασης, το σχέδιο της οποίας έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή δια νόμου με συντριπτική πλειοψηφία 2/3 και έχει παρασχεθεί προς τον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να υπογράψει αυτό το σχέδιο σύμβασης με το EFSF.

Άρα, αφού τα έχουμε ψηφίσει όλα αυτά, αφού έχουμε εγκρίνει το σχέδιο της σύμβασης για τη χρηματοδότηση του PSI και αφού αύριο θα κινηθεί η διαδικασία του PSI, σύμφωνα με τον ψηφιζόμενο σήμερα νόμο, πρέπει προφανώς να έχουμε εκπληρώσει και τις προαπαιτούμενες ενέργειες. Οι προαπαιτούμενες ενέργειες είναι νομικού χαρακτήρα. Πρέπει να έχουν ψηφιστεί ρυθμίσεις δια τυπικού νόμου ή πρέπει να έχουν εκδοθεί κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, κυρίως κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Το κρισιμότερο, όμως, είναι αυτό που πρέπει να κάνει η Βουλή. Ακούω πολύ συχνά το επιχείρημα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν εφικτό. Για τη νομοθετική ρύθμιση του PSI εξήγησα γιατί αυτό δεν ήταν εφικτό -και δεν ήταν και επιτρεπτό για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος- για τις προαπαιτούμενες ενέργειες δεν μπορούσαμε να έχουμε κινηθεί νωρίτερα, παρά μόνο στο επίπεδο που κινηθήκαμε, δηλαδή στο νέο πρόγραμμα, στην πραγματικότητα στο νέο μνημόνιο που έχει εγκρίνει με πλειοψηφία 2/3 η Βουλή, περιλαμβάνονται όλα αυτά που περιλαμβάνονται στα δύο νομοσχέδια, τα οποία τώρα εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής και των Επιτροπών: το εισαγόμενο σήμερα ως κατεπείγον νομοσχέδιο και το νομοσχέδιο των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας που εκκρεμεί και το οποίο ακολουθεί την επείγουσα διαδικασία. Οι ρυθμίσεις και του ενός και του άλλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεταφορά σε νομοθετικό λόγο των όσων έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή εγκρίνοντας το αναλυτικό και πολυσέλιδο πρόγραμμα, το οποίο θα μας συνδέει με τους θεσμικούς μας εταίρους.

Άρα, δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις, δεν πρόκειται για νέα μέτρα, δεν πρόκειται για νέες δεσμεύσεις. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μία νομοθετική μεταγλώττιση των ήδη ψηφισθέντων κειμένων. Υπό την έννοια αυτή, η διαδικασία του κατεπείγοντος δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, διότι δεν πρόκειται η Βουλή να αποφανθεί επί άλλων πολιτικών ερωτημάτων. Έχει αποφανθεί στα ερωτήματα αυτά πολιτικά με πολύ σαφή και πανηγυρικό τρόπο. Και επειδή, λοιπόν, πρέπει να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, η μόνη εφικτή διαδικασία κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής είναι η διαδικασία του κατεπείγοντος.

Β’ Παρέμβαση Είχα ανακοινώσει στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και το προηγούμενο νομοσχέδιο, επειδή την ίδια στιγμή είχε κατατεθεί και αυτό το νομοσχέδιο. Μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη το βράδυ, την Τετάρτη το μεσημέρι που συνεδριάσαμε για το πρώτο νομοσχέδιο για το PSI σας είχα πει ότι στο δεύτερο αυτό νομοσχέδιο θα ενταχτούν δύο τροπολογίες.

Η πρώτη τροπολογία είναι η τροπολογία για τα χρηματοοικονομικά θέματα. Δηλαδή, η ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, το οποίο έχει ψηφισθεί, για την επανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση τραπεζών οι οποίες πρέπει να εξυγιανθούν, η ρύθμιση αυτή επειδή βρίσκεται υπό εντατική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν ήταν έτοιμη την ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου και θα κατατεθεί ως τροπολογία. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή.

Η διαβούλευση γίνεται τα επί της νομοθετικής διατυπώσεως, δεν έχουμε πραγματικές διαφορές, αλλά επειδή έχουν σημασία οι διατυπώσεις επειδή πρόκειται περί ενός κειμένου νομοθετικού γι' αυτό πρέπει να έχουμε γνωμοδότηση  της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως γίνεται για όλα τα τραπεζικά θέματα. Και η Τράπεζα διατυπώνει εγγράφως τις γνώμες της και της αναρτά και στον διαδικτυακό της τόπο.

Η δεύτερη τροπολογία είναι αυτή που επίσης σας είχα ανακοινώσει και στην οποία αναφέρθηκα χθες στην Ολομέλεια της Βουλής που είναι η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρωθυπουργό. Εκκρεμούσε να διευθετηθεί το ζήτημα αν πρέπει να παρασχεθεί η εξουσιοδότηση προς το Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής. Τώρα μόλις λάβαμε απάντηση ότι πείθονται από την επιχειρηματολογία μας ότι ο Πρόεδρος της Βουλής να δεσμεύει την βουλή, αλλά ο Πρωθυπουργός δεσμεύει την Κυβέρνηση και η εκάστοτε Κυβέρνηση δεσμεύει τη χώρα.

Λοιπόν, η παροχή της εξουσιοδότησης προς τον Πρωθυπουργό να υπογράψει μια δήλωση περί της εγκυρότητας των στατιστικών στοιχείων, η οποία θα υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και της ΕΕ, αλλά εμείς, επειδή έχουμε δώσει στο παρελθόν δείγματα αμφισβήτησης, που επιτρέπουν μάλλον να τίθεται υπό αμφισβήτηση η εγκυρότητα των στοιχείων, πρέπει να έχουμε δώσει αυτή τη διαβεβαίωση πριν την εκταμίευση της δόσης του νέου προγράμματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εκταμίευση της δόσης λειτουργεί ως ένα χρονικό όριο και ως ένας μοχλός πίεσης προκειμένου να γίνουν πράγματα τα οποία θεωρούν οι εταίροι μας ότι θα έπρεπε να τα έχουμε κάνει προ πολλού και πρέπει να τα κάνουν τώρα σε λίγο χρόνο. Συμφωνώ με αυτό που λέει η κα. Μπακογιάννη, ότι είχαμε δεσμευτεί και δεν ήμασταν, είτε πλήρως, είτε εν μέρει συνεπείς με αυτό που είχαμε συμφωνήσει.

Κύριε Τραγάκη, επειδή οι διατυπώσεις αυτές είναι ερμηνεύσιμες και επειδή δεν θέλω να παρεξηγηθώ, έχω δώσει από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τρίτης στους συναδέλφους μου Υπουργούς,  τους προερχόμενους από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τα σχέδια αυτά. Τα παρέλαβα την Τρίτη το πρωί στις Βρυξέλλες και τους τα έδωσα Τρίτη το απόγευμα στην Αθήνα.

Η τροπολογία λέει ότι παρέχεται από τον Πρωθυπουργό η εξουσιοδότηση να υπογράψει μια Διακήρυξη. Το σχέδιο της Διακήρυξης το έχω δώσει ειδικά στους Υπουργούς που προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία.

 

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΧρηματοοικονομική ΣφαίραΑγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2012

23.1.2024: Γάμος ομοφύλων, τεκνοθεσία, παρένθετη μητρότητα. Συνταγματικό πλαίσιο και νομοθετική ρύθμιση | Κύκλος Ιδεώνhttps://ekyklos.gr/ev/847-23-1-2024-gamos-omofylon-teknothesia-parentheti-mitrotita-syntagmatiko-plaisio-kai-nomothetiki-rythmisi.html 

 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375