Σχετικά με την αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας

20 Σεπτεμβρίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».

Περισσότερα...

Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης

27 Ιουλίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Σχετικά με θέματα Κεφαλαιαγοράς

30 Ιουνίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Σχετικά με θέματα Κεφαλαιαγοράς

29 Ιουνίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση

12 Ιουνίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Ειδικής Ημερήσιας Διάταξης και Ψηφοφορία επί της προτάσεως του Πρωθυπουργού για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

Περισσότερα...

Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

2 Ιουνίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».

Περισσότερα...

Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

25 Μαΐου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα...

Σχετικά με την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

19 Μαΐου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης».

Περισσότερα...