Σχετικά με τον Ο.Τ.Ε.

29 Μαΐου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης 21 Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με τον Ο.Τ.Ε..

Περισσότερα...

Κώδικας Νόμων για ναρκωτικά

3 Μαΐου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κώδικας Νόμων για ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)».

Περισσότερα...

Σχετικά με τη βιομηχανία φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε

7 Απριλίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τη βιομηχανία φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε.

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης

6 Απριλίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης».

Περισσότερα...

Σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων

29 Μαρτίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων». 

Περισσότερα...

Σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων

28 Μαρτίου 2006

Αγορευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων».

Περισσότερα...

Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις

23 Μαρτίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

Περισσότερα...

Σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά της εργασίας

20 Μαρτίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης στην αγορά της εργασίας.

Περισσότερα...