Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας- Αλβανίας

13 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελεσματική αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών».

Περισσότερα...

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

8 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Περισσότερα...

Προτάση δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως

2 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως που κατέθεσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Περισσότερα...

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

23 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Περισσότερα...

Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές

22 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν έντεκα Βουλευτές του Κόμματος του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΝ κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Περισσότερα...