Σχετικά με Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις

1 Απριλίου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Η λύση, το ανοικτό κόμμα

22 Μαρτίου 2009

Άρθρο Ευ. Βενιζέλου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία:

Η διεθνής οικονομική κρίση ήταν ως προς τα αίτιά της και είναι ως προς την αντιμετώπισή της, κρίση κατ' εξοχήν πολιτική. Τα νομοθετικά και διοικητικά κενά ως προς την κρατική εποπτεία επί των χρηματοοικονομικών αγορών επέτρεψαν να διαμορφωθεί η μήτρα της κρίσης. Το έλλειμμα εποπτείας, που είναι έλλειμμα λειτουργίας του κράτους και άρα έλλειμμα πολιτικής, δεν αφορά μόνο τις ΗΠΑ, απ' όπου ξεκίνησαν οι κακές πρακτικές. Αφορά όλες τις χώρες -πρωτίστως, μάλιστα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ.

Περισσότερα...

Η κρίση μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία;

 

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ του Α΄Δημοτικού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης:

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ την οργάνωση του Α΄ δημοτικού διαμερίσματος Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία που πήρε και για την πρόσκλησή της. Ευχαριστώ την Νομαρχιακή μας επιτροπή. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Τ.Α, του εργατικού κέντρου και όλες τις οργανώσεις που εκπροσωπούνται εδώ.

Περισσότερα...

Η οικονομική κρίση και το ελληνικό εμπόριο

12 Μαρτίου 2009

 

Σημεία ομιλίας Ευ. Βενιζέλου στο 6ο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης (ΣΕΛΠΕ) :

Η διεθνής οικονομική κρίση, όπως εισάγεται και διογκώνεται στην Ελλάδα, ανέδειξε και τα διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού εμπορίου:

Το μικρό μέσο μέγεθος της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης, το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχόλησης, τις αδιαφανείς και καταχρηστικές σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα, τους δρακόντειους και ετεροβαρείς όρους πληρωμής που οδηγούν σε πολύ μεγάλο χρηματοοικονομικό κόστος, την αντιφατική φορολογική μεταχείριση, την γενετική σχέση με την παραοικονομία, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως «μαξιλάρι» και ως «νάρκη» για την ανάπτυξη και για το εισόδημα, το έλλειμμα επιχειρηματικότητας, την απουσία επεμβάσεων στον τομέα της καινοτομίας, τις ελλείψεις στην επωνυμία των προϊόντων και στον ποιοτικό έλεγχο, τα κενά που υπάρχουν στα logistics.

Περισσότερα...

Σχετικά με επενδυτικούς νόμους

11 Φεβρουαρίου 2009


Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα...

Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στη Λάρισα

1 Φεβρουαρίου 2009

 

Χαίρομαι κάθε φορά που βρίσκομαι στη Λάρισα με την οποία έχω στενούς δεσμούς. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ αισιόδοξους και δυναμικούς.

Όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα δεν εννοούμε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς, δεν εννοούμε απλά και μόνον τα επίσημα κεντρικά ή περιφερειακά όργανα ενός κόμματος που πρέπει να είναι θεσμικό και ανοικτό, εννοούμε το λαό του ΠΑΣΟΚ, την κοινωνική βάση, το αυθεντικό ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εκφράζετε εσείς γιατί η καθεμιά και ο καθένας από εσάς είναι μέρος της ψυχής της μεγάλης δημοκρατικής, προοδευτικής παράταξης της πατρίδας μας.

Περισσότερα...

Σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

21 Ιανουαρίου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ, σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις».

Περισσότερα...

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2009

18 Δεκεμβρίου 2008

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009».

Περισσότερα...