Σχετικά με το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών

28 Αυγούστου 2008

Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δομές Διαχείρισης».

Περισσότερα...

Σχετικά με το πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών

28 Αυγούστου 2008

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ειδικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Πυρόπληκτων Περιοχών και Δομές Διαχείρισης».

Περισσότερα...

Η οικονομική κρίση είναι πολιτική

5 Ιουνίου 2008


Η «οικονομική και περιβαλλοντική» κρίση είναι ένας κομψός όρος πίσω από τον οποίο κρύβεται το καθημερινό άγχος και η ανασφάλεια του Έλληνα πολίτη που νιώθει να απειλείται από παντού. Ο πολίτης ζει στο επίκεντρο μιας πολύπλευρης κρίσης που ναι μεν έχει διεθνείς διαστάσεις, επιδεινώνεται όμως σοβαρά για καθαρά εγχώριους λόγους και εκδηλώνεται στο δικό του προσωπικό, οικογενειακό, αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο.

Περισσότερα...

Η εργατική νομοθεσία ως συγκριτικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης

14 Φεβρουαρίου 2007

 

Θέλω να συγχαρώ το ΕΒΕΑ για την πρωτοβουλία του αυτή. Πιστεύω κι εγώ βαθιά στη σημασία και τη χρησιμότητα του κοινωνικού διαλόγου. Νομίζω ότι όταν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την ευκαιρία να συζητούν, και πολύ περισσότερο όταν έχουν την ευκαιρία να θέτουν το δάχτυλό τους στον τύπο των ήλων και πολύ περισσότερο να συμφωνούν, τότε μπορούν να οργανωθούν οι καλύτερες λύσεις. Οι καλύτερες και για την ανταγωνιστικότητα και την πρόοδο της εθνικής οικονομίας, αλλά και για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Περισσότερα...

Το οικολογικό Σύνταγμα – Το κεκτημένο του άρθρου 24

17 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος κατά τη συζήτηση επί των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος

                                                                                                                                                              2006-2007

[Προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας]

α. Η χειραφέτηση της ελληνικής γεωργίας

Αν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες – ιδίως τις νότιες- η χειραφέτηση της γεωργίας από τις αδράνειες που έχει προκαλέσει η ευεργητική μεν αλλά αδιέξοδη πλέον εφαρμογή της ΚΑΠ είναι απολύτως αναγκαία, για την Ελλάδα αυτή είναι η πρώτη ίσως προτεραιότητά της στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας. Με συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ και την απασχόληση πολύ υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αμηχανία στο ζήτημα αυτό μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα δυσάρεστες καταστάσεις ως προς την απασχόληση και το εισόδημα των κατοίκων της υπαίθρου.

Περισσότερα...

Άρθρο στα ΝΕΑ | Αναθεώρηση και Περιβάλλον

13 Οκτωβρίου 2000


Το άρθρο 24 για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, με ειδικότερες αναφορές στην προστασία των δασών, των μνημείων και των παραδοσιακών περιοχών και στοιχείων, θεωρήθηκε και είναι μία από τις πιο μεγάλες καινοτομίες του Συντάγματος του 1975. Με το άρθρο 24 προστέθηκε στην ελληνική συνταγματική τάξη μία νέα διάσταση• αυτή του οικολογικού συντάγματος. Άλλωστε, η κατάρτιση και η θέση σε ισχύ του μεταπολιτευτικού καταστατικού χάρτη της χώρας συνέπεσε με την ωρίμανση της συζήτησης για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου νομικού συστήματος προστασίας του περιβάλλοντος σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, άρα με διατάξεις αφενός μεν διεθνών συμβάσεων, αφετέρου δε των εθνικών συνταγμάτων.

Περισσότερα...