Δηλώσεις Ευ. Βενιζέλου σχετικά με τους μετανάστες

24 Οκτωβρίου 2007

«Η Ελλάδα που έχει βιώσει την περιπέτεια της μετανάστευσης ως χώρα εξαγωγής μεταναστών, πρέπει να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και υποδειγματικό τρόπο τους μετανάστες, τώρα που είναι χώρα υποδοχής μεταναστών.

Περισσότερα...

Σχετικά με την κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας- Αλβανίας

13 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας Συνόρων της Αλβανίας με σκοπό την αποτελεσματική αστυνόμευση της θαλάσσιας μεθορίου των δύο χωρών».

Περισσότερα...

Σχετικά με ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής

8 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Περισσότερα...