Σχετικά με την αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας

19 Μαρτίου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητος Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αύξηση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας».

Περισσότερα...

Σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στο σύστημα προσλήψεων

31 Μαΐου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Σχετικά με την κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

23 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Περισσότερα...

Σχετικά με τους συμβασιούχους

4 Δεκεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με τους συμβασιούχους.

Περισσότερα...

Σχετικά με θέματα που αφορούν το ΑΣΕΠ

30 Ιουνίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με θέματα που αφορούν το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Περισσότερα...

Η πρόκληση της ανεργίας και της απασχόλησης (I)

 2006-2007

1. Η καταγραφή της κατάστασης - Το στρατηγικό πλαίσιο

1. Η ανεργία και ιδίως η ανεργία των νέων και των γυναικών, αλλά και η διάχυτη ανασφάλεια των εργαζομένων, ιδίως της μέσης ηλικίας μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν την δουλειά τους και να βρεθούν άνεργοι, είναι το οξύτερο πρόβλημα  της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κοινωνίας συνολικά όπως και όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Περισσότερα...

Η πρόκληση της ανεργίας και της απασχόλησης (II)

 2006-2007

2. Είκοσι τρία μέτρα για μια ολοκληρωμένη πολιτική απασχόλησης

Α. Οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και πολιτικών

Η παρακολούθηση των στόχων της Λισσαβόνας και η εφαρμογή ενός κυλιόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση δεν αρκούν, αν θέλουμε να γίνει μία τομή που να υπερβαίνει τους ρυθμούς ανάπτυξης και άρα την καμπύλη της ελληνικής οικονομίας.

Περισσότερα...

Η πρόκληση της ανεργίας και της απασχόλησης (III)

 2006-2007

3. Μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης, ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος και ανεργία των νέων

Οι ολοκληρωμένες πολιτικές απασχόλησης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ολοκληρωμένες αναπτυξιακές πολιτικές. Όταν μια κυβέρνηση δεν έχει ούτε καν ευκρινή δημοσιονομική πολιτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει αναπτυξιακή πολιτική και πολύ περισσότερο, αποτελεσματική πολιτική απασχόλησης.

Περισσότερα...